Rektorzy odpowiadają nacjonalistom. "Uczelniami nie może sterować krzyk zamaskowanych"

- Nie odwołujmy wykładów! To będzie zwycięstwo tych, którzy nie chcą dyskutować, wolą zasłonić twarz i zakrzyczeć swobodę zmiany myśli - mówił prof. Wiesław Banyś, komentując list otwarty wystosowany przez Konferencję Rektorów. O odpowiedzi akademików na kolejne wystąpienia nacjonalistycznych bojówek pisze dzisiejsza "Gazeta Wyborcza".

"Wyrażamy zaniepokojenie kolejnymi przypadkami naruszania akademickich zasad otwartości i swobody dyskusji. Władze uczelni nie powinny poddawać się presji środowisk, które próbują narzucić swój punkt widzenia, łamiąc akademickie wartości" - napisał w liście otwartym prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

To pierwsza oficjalna odpowiedź rektorów akademickich na działania nacjonalistycznych bojówek, które zakłóciły wykład prof. Magdaleny Środy i doprowadziły do odwołania wykładu prof. Jana Hartmana. - Nie odwołujmy wykładów! To będzie zwycięstwo tych, którzy nie chcą dyskutować, wolą zasłonić twarz i zakrzyczeć swobodę zmiany myśli - mówił prof. Wiesław Banyś.

- Cieszę się, rektorzy podjęli dyskusję o wolności akademickiej. Uczelnie nie powinny się zamykać przed kontrowersyjnymi wykładowcami - komentuje minister edukacji Barbara Kudrycka.

Cały tekst w dzisiejszej "Gazecie Wyborczej"

TOK FM PREMIUM