Zaległy urlop 2018. Do kiedy można go wykorzystać?

Masz zaległy urlop za poprzedni rok? Sprawdź co zrobić, by ci nie przepadł.

Termin na wykorzystanie zaległego urlopu, który pozostał pracownikowi jeszcze z poprzedniego roku reguluje ustawa. Zaległy urlop za 2018 rok należy wykorzystać do końca września 2019 roku. Zaległy urlop przedawnia się po trzech latach od dnia jego wymagalności. W razie kontroli firma, w której pracownicy mają zgromadzone dużo zaległych urlopowych dni, narażona jest kary finansowe.

Zaległy urlop 2018. Kiedy należy się ekwiwalent?

Odebranie ekwiwalentu finansowego za zaległy urlop nie jest możliwe, gdy nadal pracujemy u swojego pracodawcy. Pieniądze za nieodebrane dni wolne można dostać dopiero w sytuacji, gdy z danej pracy odchodzimy.

TOK FM PREMIUM