Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. "Nie ma żadnych sygnałów o nieprawidłowościach"

W dziewiątym dniu strajku nauczycieli ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. Jak informuje szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasistów przebiegał bez przeszkód.
Zobacz wideo

Ósmoklasiści skończyli egzamin z matematyki. - Nie mamy żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w jego przebiegu - poinformował w rozmowie z PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 100 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

Egzamin ósmoklasisty. Mimo strajku nauczycieli nie ma sygnałów o zakłóceniach w egzaminie

Egzamin ósmoklasisty organizowany jest po raz pierwszy. To pokłosie zmian wprowadzonych przez minister Annę Zalewską.

Drugi dzień egzaminów to także dziewiąty dzień strajku nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie zdają trzy dni 

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. Wczoraj - także bez przeszkód - odbyły się sprawdziany z języka polskiego. W środę odbędzie egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Premier Mateusz Morawiecki: Oświatowy okrągły stół w środę, czwartek lub piątek po Wielkanocy. Zaproszenie dla opozycji

Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

TOK FM PREMIUM