Udawane normy zatrudnienia pielęgniarek na szpitalnych oddziałach? Sprawie przyjrzy się NFZ

Czy na szpitalnych oddziałach jest wystarczająco dużo pielęgniarek? Szpitale przekonują, że tak i wykazują spełnienie tzw. norm pielęgniarskich obowiązujących od stycznia. Same pielęgniarki jednak twierdzą, że normy są przestrzegane tylko na papierze i apelują o kontrole.
Zobacz wideo

Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są szpitale - zarówno małe powiatowe, jak i nawet duże kliniczne - które oficjalnie, na piśmie, wykazują taką liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach, by spełniać narzucone normy. Tyle że w rzeczywistości łóżek jest tam więcej.

Chodziło o to, żeby było lepiej

Normy mówią o tym, że 0,6 etatu pielęgniarskiego ma przypadać na jedno łóżko na oddziałach o profilu zachowawczym, a na oddziałach zabiegowych - 0,7. Wprowadzono je po to, by pacjenci mieli lepszą opiekę - by nie było na przykład tak, że jedna pielęgniarka sama pełni dyżur na oddziale kardiologii czy chorób wewnętrznych i nie jest w stanie pomóc wszystkim, którzy w danym momencie takiej opieki potrzebują. By wyeliminować sytuacje, w których jedna pielęgniarka w danej chwili musi zrobić komuś zastrzyk, komuś innemu podłączyć kroplówkę, a kolejnemu pacjentowi zmierzyć poziom cukru.

Już w uzasadnieniu do rozporządzenia było zapisane, że wprowadzenie norm ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych, powikłań czy błędów medycznych (w tym niewłaściwego podawania leków). Ministerstwo Zdrowia założyło, że "w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek może dochodzić do m.in.: wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań (np. zapalenia płuc, zakażenia odcewnikowe, odleżyny), zwiększenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych czy zwiększenia liczby upadków".

Normy zatrudnienia pielęgniarek - tylko na papierze?

Szpitale muszą spełniać normy, by mieć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego - przynajmniej w papierach - wszystko się zgadza. - Mamy sygnały, że w rzeczywistości bywa różnie - przyznaje w rozmowie z nami Maria Olszak-Winiarska, szefowa związku na Lubelszczyźnie. Nie chce podawać nazw szpitali, ale wskazuje przykłady. - Jest na przykład oddział, gdzie zgłoszonych jest 40 łóżek, a okazuje się, że jest 55 pacjentów. Czyli mówienie o normach to fikcja. By być w zgodzie z rozporządzeniem, wykazuje się zapisaną w statucie liczbę łóżek, natomiast stan osobowy pacjentów jest znacznie większy - tłumaczy nasza rozmówczyni.

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przekonuje, że niezbędne jest codzienne zapisywanie w pielęgniarskich raportach stanu liczbowego na oddziałach oraz liczby pielęgniarek, które danego dnia są na dyżurze. Chodzi o to, by na piśmie - kawa na ławę - pokazać, że to, co oficjalnie wykazują szpitale, nie odpowiada rzeczywistości. Raport pielęgniarski jest przygotowywany codziennie jako element dokumentacji medycznej. O jego treści decyduje pielęgniarka lub położna, która go tworzy. Zdaniem związku pracodawcy nie mają prawa wyznaczać, co można napisać w raporcie, a czego nie. Takich ograniczeń - zgodnie z przepisami - nie można bowiem wprowadzać do wewnętrznych szpitalnych zarządzeń czy regulaminów.

Na papierze cięcia, a w rzeczywistości...

Po wprowadzeniu norm pielęgniarskich część szpitali - zwłaszcza powiatowych - alarmowało, że musi "ciąć" łóżka, bo nie ma wystarczającej liczby pielęgniarek. - Okazuje się, że na Lubelszczyźnie zlikwidowanych jest ponad 700 łóżek. A ponieważ wiemy o tym, że brakuje pielęgniarek i że każdy z dyrektorów jest zobowiązany do wykazania, że spełnia wprowadzone normy zatrudnienia, chcemy dopilnować, jak to wygląda w praktyce - mówi Maria Olszak-Winiarska. Już poprosiła NFZ o zbadanie tej sprawy i o kontrolę. - Do tych szpitali, w których wystąpiły różnice między zgłoszoną liczbą łóżek a liczbą wykazanych pacjentów, zwróciliśmy się o wyjaśnienia - mówi dyrektor lubelskiego oddziału NFZ, Karol Tarkowski. - Chcemy to porównać i sprawdzić, czy wynika to z tego, że nie dotrzymano warunków umowy, czy przyczyny są jakieś inne - dodaje dyrektor.

- Przygotowaliśmy dla NFZ pewną hierarchię, w których szpitalach w pierwszej kolejności należałoby się pojawić. Nie chcę na razie zdradzać, skąd mamy niepokojące sygnały. Powiem tylko, że chodzi o placówki różnej wielkości, w różnych miejscowościach - tłumaczy Olszak-Winiarska.

Pielęgniarki, zgodnie z rekomendacją prezydium Związku Pielęgniarek i Położnych, mają teraz wpisywać do swoich raportów: liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów medycznych, faktyczną liczbę łóżek na oddziale (wraz z dostawkami) oraz rzeczywistą liczbę pielęgniarek, które pełnią dyżur na konkretnej zmianie.

Co w sytuacji, gdy szpital nie przestrzega norm zatrudnienia?

Narodowy Fundusz Zdrowia może zawiadomić o tym prokuraturę. Tak było m.in. w Złotoryi, gdzie w lutym NFZ zawiadomił o niezapewnieniu prawidłowej opieki pielęgniarskiej na czterech oddziałach. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło do narażenia zdrowia i życia pacjentów.

Generalnie jednak jest tak, że szpitale, by otrzymać środki finansowe z NFZ,  muszą spełnić określone kryteria, w tym te dotyczące norm zatrudnienia. To w praktyce oznacza, że jeśli normy okażą się fikcją, poszczególne placówki mogą za to zostać ukarane finansowo.

W ostatnim numerze magazynu "Menedżer Zdrowia" dr Maciej Biardzki, komentując tę sytuację, napisał m.in.: "Dyrektorzy zachowali się racjonalnie - na papierowy wymóg odpowiedzieli papierową reakcją. Przeanalizowali średnie obłożenie, kontrakty z NFZ i braki pielęgniarskie, a następnie przeprowadzili redukcję łóżek. Tyle że ta redukcja w znakomitej większości nie jest redukcją rzeczywistą, ale dokonaną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w urzędach wojewódzkich. Bojąc się afery, urzędy pokornie przyjęły zgłoszenia i można było odtrąbić sukces".

DOSTĘP PREMIUM