500 Plus. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

500 Plus to jedno ze świadczeń finansowych, o które można się starać. Kto może się o nie ubiegać, komu przysługuje i gdzie należy składać odpowiedni wniosek?
Zobacz wideo

500 Plus. Komu przysługuje?

Program Rodzina 500 Plus to - od lipca 2019 - nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które nie podlega kryterium dochodowemu (jest niezależne od wysokości dochodu). 

O otrzymanie świadczenia wychowawczego 500 Plus mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. 500 Plus otrzyma więc każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.

Otrzymają je także rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że jest to niemożliwe (np. ojciec dziecka jest nieznany lub jedno z rodziców nie żyje). Aby osoba samotnie wychowująca dziecko spełniła powyższy warunek, nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczające będzie uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, czyli np. ugody zawartej przed mediatorem.

500 Plus. Gdzie składać wniosek?

Aby ubiegać się o otrzymanie świadczenia wychowawczego 500 Plus, należy złożyć specjalny wniosek. Opcji jest w tym przypadku wystarczająco, żeby nie stanowiło to problemu nawet dla osób mieszkających w miejscach oddalonych od dużych miast lub takich, które mają problemy z poruszaniem czy przemieszczaniem się. Wniosek można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet, a konkretnie przez stronę Ministerstwa Rodziny, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

500 Plus. Jak wygląda wzór wniosku?

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów. Jeżeli potrzebujemy wzoru wniosku, możemy go pobrać na stronie podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze w danej gminie, jest to najczęściej urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Przykładowy wzór wniosku jest także dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli osoba uprawniona złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Świadczenie z rządowego Programu Rodzina 500 Plus zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

DOSTĘP PREMIUM