Komu należy się dodatek 300 Plus? Jak złożyć wniosek o wyprawkę dla dziecka?

Program Dobry Start, popularnie nazywany 300 Plus, ma pomóc rodzicom wyprawić dzieci do szkoły i odpowiednio je wyposażyć. Komu należą się pieniądze? Jak złożyć wniosek o wyprawkę dla dziecka?
Zobacz wideo

300 Plus. Komu należy się dodatek w Programie Dobry Start?

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to bardzo ważny moment nie tylko dla każdego ucznia, ale również wszystkich rodziców. Wysłanie dziecka do szkoły bardzo często związane jest z niemałymi wydatkami na książki i przybory. Te argumenty podnosili rządzący, decydując się na wprowadzenie Programu Dobry Start. 

Komu należy się 300 Plus? O dofinansowanie w wysokości 300 zł mogą starać się: rodzic, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka oraz osoba ucząca się. Za osobę uczącą się uznawany jest pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym bądź ugodą sądową. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, pieniądze dostaje ten rodzic, który sprawuje nad nim opiekę. W przypadku opieki naprzemiennej każdy z rodziców może złożyć wniosek osobno i dostać połowę pieniędzy na dziecko (150 zł). Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe, a więc wyprawka zostanie wypłacona bez względu na wysokość dochodów.

Należy jednak pamiętać, że Program Dobry Start nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli (również do zerówki) oraz studentów. Przy czym placówkami obejmowanymi przez program są również: szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy i ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Dofinansowanie 300 Plus dotyczy osób, które nie ukończyły 20 lat lub - w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 24 lat.

300 Plus. Jak złożyć wniosek o wyprawkę dla dziecka?

Jak złożyć wniosek o wyprawkę dla dziecka? Podobnie jak w innych przypadkach, tutaj również nie ma potrzeby wychodzenia z domu. Wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną bądź rządową stronę Emp@tia. Jeżeli jeszcze nie posiadasz tam konta, trzeba je będzie założyć lub skorzystać z Profilu Zaufanego. Wnioski online można składać od 1 lipca do 30 listopada, a wnioski papierowe od 1 sierpnia do 30 listopada.

Gdzie należy złożyć wniosek o 300 Plus? Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku papierowego, możesz to zrobić w urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski o wypłatę 500 Plus. Mogą to być: urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych - powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR). Wówczas potrzebne będą: wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start i dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W Programie Dobry Start wypłata 300 zł przysługuje raz w roku (jest to dofinansowanie jednorazowe). Kiedy 300 Plus będzie wypłacone? Jeśli złożyłeś/aś prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w lipcu lub sierpniu, to pieniądze otrzymasz do 30 września. Przy późniejszym złożeniu pieniądze powinny dotrzeć w przeciągu dwóch miesięcy. Pieniądze można otrzymać jako przelew na konto, przekaz pocztowy lub gotówkę w kasie urzędu.

DOSTĘP PREMIUM