Przewodniczący sejmiku z PiS chce całe województwo uwolnić od "ideologii LGBT"

Przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego wysłał list do wszystkich gmin na Lubelszczyźnie z apelem o podejmowanie uchwał ze sprzeciwem wobec "promowania ideologii ruchów LGBT".
Zobacz wideo

Przewodniczący Michał Mulawa (PiS) przypomina w piśmie, że sejmik przyjął uchwałę przeciw LGBT (co nie było trudne, bo PiS ma w sejmiku większość) i dowodzi, że inni powinni pójść tym śladem.

"Sejmik zadeklarował pilną potrzebę ochrony polskiej rodziny i szkoły, szacunek wobec chrześcijańskiej tradycji narodowej oraz swoją troskę o rozwój moralny młodego pokolenia" - czytamy w liście do samorządowców. Cele "ideologii ruchów LGBT naruszają podstawowe prawa i wolności" i "ingerują w autonomię wspólnot religijnych" - napisano.

- Do tej pory wszystkim wydawało się, że mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami homofobii, a ten list pokazuje rzeczywisty problem. Jak ja mam się czuć, kiedy mówi się, że zagrażamy dzieciom albo rodzinie? Dla mnie są to obrzydliwe, goebbelsowskie metody szczucia na mniejszości seksualne i domagam się stanowczej reakcji rządu, którego przedstawiciele urządzają pościg za czarownicami - mówi Bartosz Staszewski ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie. Liczy na mocny głos prezydenta Lublina.

Jest szansa, że uchwałami w sprawie "ideologii LGBT" zajmą się sądy administracyjne

Zaskarżanie uchwał do sądów rozważa Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Takich uchwał w skali Polski jest już kilkadziesiąt.

Na razie Bodnar chce wiedzieć, czy uchwały, które były podejmowane przez rady gmin, powiatów czy przez sejmiki wojewódzkie, są zgodne z prawem administracyjnym, a nie tylko ideowym stanowiskiem. - Bo jeśli to nie jest tylko uchwała o charakterze politycznym, ale może ona wpływać na funkcjonowanie organów władzy, to wtedy będę mieć podstawę do tego, by pójść do sądu administracyjnego - mówi dr Bodnar.

Chodzi m.in. o to, czy po podjęciu takiej uchwały dany samorząd - na podstawie przyjętego dokumentu - będzie mógł np. odmówić przyznania dotacji organizacji pozarządowej, która wspiera środowiska gejów i lesbijek.

"Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce"

Równolegle lubelski Klub Inteligencji Katolickiej, do którego należy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, rozesłał właśnie do mediów stanowisko "w sprawie groźnych błędów poznawczych i moralnych wynikających z ideologii LGBT".

"Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują ukształtowaną przez Kościół katolicki w naszym narodzie dążność do poszukiwania prawdy, troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkołę opartą na wartościach chrześcijańskich" - dowodzą przedstawiciele KIK.

DOSTĘP PREMIUM