Karta EKUZ. Co to jest? Dlaczego warto ją mieć podczas podróży za granicę? I jak ją zdobyć?

EKUZ to w skrócie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest bardzo przydatna dla tych, którzy podróżują po Unii Europejskiej oraz kilku innych europejskich krajach, bo stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Gdzie i jak ją wyrobić? Dlaczego warto ją mieć podczas podróży?
Zobacz wideo

Czym jest karta EKUZ? Gdzie i jak ją wyrobić?

EKUZ potwierdza prawa do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego niż ojczyste (a zatem innego niż Polska) państwa członkowskiego UE oraz EFTA. Przepisy te obowiązują w 27 państwach należących do Unii Europejskiej (poza Polską) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. 

Wyrobienie karty EKUZ jest bardzo proste. Gdzie i jak ją wyrobić? Wystarczy wejść na stronę NFZ i w odpowiedniej zakładce poświęconej karcie EKUZ pobrać specjalny formularz. Do wyboru są dwa wnioski: pobyt czasowy (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym) i wyjazd w związku z wykonywaniem pracy (wyjazd "pracowniczy"). Wypełniony i podpisany wniosek należy przekazać do Oddziału NFZ właściwego swojemu miejscu zamieszkania. Wydawanie kart EKUZ obsługują ośrodki wojewódzkie lub ich delegatury. Jeżeli nie ma się możliwości złożenia wniosku osobiście, można to zrobić także na inne sposoby: zeskanować go i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur, wysłać pocztą lub faksem bądź też przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Miałem wypadek i nie mam karty EKUZ, co teraz? Dlaczego warto ją mieć?

Dlaczego warto mieć podczas podróży kartę EKUZ? W razie nagłego zdarzenia, np. wypadku komunikacyjnego, zachorowania czy upadku z dużej wysokości pomoc lekarska może okazać się niezbędna. Dzięki posiadaniu karty EKUZ skorzystamy z podstawowej opieki medycznej w publicznych placówkach służby zdrowia. Pokryty może zostać nie tylko koszt wizyty lekarskiej, ale również zakupy niektórych leków. Trzeba jednak przy tym pamiętać, żeby sprawdzić, czy dany lekarz bądź placówka działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Warto także wiedzieć, że posiadanie karty EKUZ nie uprawnia do pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski z użyciem helikoptera lub karetki, akcji ratowniczej bądź poszukiwawczej, a także niektórych specjalistycznych zabiegów czy operacji. I kolejna ważna sprawa: publiczna służba zdrowia w różnych krajach działa na różnych zasadach. Nie we wszystkich państwach unijnych usługi, za które w Polsce w razie wypadku nie płacimy, tam również będą dla nas darmowe. 

Miałem wypadek i nie mam karty EKUZ, co teraz? W razie potrzeby skorzystania z zagranicznej opieki medycznej wystarczy pokazać lekarzowi kartę EKUZ, by zostać potraktowanym jak każda ubezpieczona osoba w danym państwie. Posiadanie karty nie jest obowiązkowe, jednak bez niej nie mamy możliwości poświadczenia, że jesteśmy osobą ubezpieczoną i zdolną do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej zagranicą. Może to wiązać się z wysokimi kosztami. Jednak osoby, którym przydarzył się wypadek i nie mają wyrobionej karty EKUZ, mogą skorzystać z opcji awaryjnej. Przepisy o koordynacji dopuszczają możliwość wydania Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, z tym jednak zastrzeżeniem, że może on być wydawany w wyjątkowych okolicznościach. Inny wariant mówi o tym, że za opiekę medyczną płacimy sami, a po powrocie do kraju występujemy do NFZ z wnioskiem o zwrot pieniędzy. Trzeba jednak wówczas mieć komplet dokumentów potwierdzających przebyte leczenie, jak i wszystkie wydatki. 

W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie:

TOK FM PREMIUM