500 plus dla niepełnosprawnych. Kto otrzyma świadczenie i jak je uzyskać?

Rząd przyjął projekt dotyczący wypłaty 500 złotych dla niepełnosprawnych, "niezdolnych do samodzielnej egzystencji". Wypłata dodatku będzie zależna jednak od otrzymywanych dochodów. Kto dostanie "nowe" 500 plus i jak będzie można je otrzymać?
Zobacz wideo

Na stronie Sejmu w środę opublikowano, przyjęty dzień wcześniej przez rząd, projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O świadczenie będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca ta renta wynosi 1100 zł brutto.

500 plus dla niepełnosprawnych. Co zrobić, by uzyskać świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenia będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek trzeba będzie złożyć do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Jak wynika z projektu, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W projekcie zaznaczono jednocześnie, że ze względu na konieczność dostosowania systemu informatycznego ZUS do wypłaty świadczeń, w okresie przejściowym, dotyczącym wniosków złożonych do 30 listopada 2019 roku, wydanie decyzji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Co nie zmienia jednak faktu, iż świadczenie ma być wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

"Osoba, która spełniała wszystkie warunki do prawa do świadczenia uzupełniającego w dniu złożenia wniosku, otrzyma wypłatę tego świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, bez względu na to, kiedy, w ramach określonych projektowaną ustawą, organ właściwy wyda decyzję o świadczeniu uzupełniającym" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak wypełnić wniosek?

We wniosku trzeba będzie podać podstawowe informacje tak jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego i adres. Należy także wskazać sposób wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty.

Do wniosku należy załączyć m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego).


Ze świadczenia uzupełniającego nie będą dokonywane potracenia i egzekucje. Świadczenie będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego).

Świadczenie i koszty jego obsługi będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

500 plus dla niepełnosprawnych. Ile osób skorzysta z dodatku?

Jeśli chodzi o liczbę osób, które miałyby zostać objęte nowym świadczeniem - minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa mówiła we wtorek, że według szacunków rządu, może to być nawet około 500 tys. osób. Doktor Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej, który komentował sprawę na naszej antenie stwierdził jednak, że liczba ta będzie znacznie mniejsza.  

- Świadczenie ma objąć tych, którzy nie przekraczają minimalnej renty lub emerytury. Nie mogą mieć zbiegu różnych świadczeń większych niż 1600 złotych - zaznaczył. I podkreślił, że jeżeli ktoś obecnie otrzymuje jednocześnie i rentę, i zasiłek pielęgnacyjny, to może się na 500 plus nie załapać.

Jeżeli ktoś jest dzieckiem, które już wydoroślało i jest wychowywane przez samotnego rodzica, ale ma uprawnienia do renty rodzinnej - to zdaniem eksperta - również nowego zasiłku nie dostanie. Podobnie jak osoby, które jakkolwiek były aktywne zawodowo, pracowały gdzieś i zdobyły uprawnienia emerytalno-rentowe trochę wyższe niż minimalne.

Wypłatę 500 zł dla osób niepełnosprawnych premier Mateusz Morawiecki obiecał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym roku, przez 40 dni, osoby niepełnosprawne i ich rodzice protestowały w Sejmie i apelowały m.in. o tego typu świadczenie. Wnosiły im jednak, aby nie zawierało ono kryterium dochodowego i było - podobnie jak 500 zł na dziecko - wypłacane każdemu, bez względu na zarobki. 

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie:

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM