NIK alarmuje ws. zatrudniania niepełnosprawnych: Większość z nich jest poza rynkiem pracy

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce należy do najniższych w Europie. W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, że większość osób z niepełnosprawnością pozostaje poza rynkiem pracy.
Zobacz wideo

Najnowszy raport NIK dotyczy zatrudniania osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i inne państwowe jednostki. Badanie objęło łącznie 35 jednostek z siedmiu województw. W każdym województwie kontrolowano po dwie jednostki administracji samorządowej, jedną rządowej i dwie państwowe osoby prawne. Kontrola trwała od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca roku 2018.

W Polsce zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i - jak pisze w swoim raporcie NIK - jest to zjawisko występujące od lat.  Liczba osób niepełnosprawnych w  wieku produkcyjnym (18-59 lat dla kobiet i 18-64 lat dla mężczyzn) w 2017 roku wynosiła 1 680 tys., co stanowiło 7,1 proc. wszystkich osób w wieku produkcyjnym. Odsetek osób biernych zawodowo wśród niepełnosprawnych wynosił aż 71,1 proc. (1 194,5 tys.).

W okresie od stycznia 2016 roku do końca czerwca 2018 roku w 18 (51,4 proc.) jednostkach przyjęto do pracy zaledwie 45 osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy nie przestrzegają praw pracowników

Kontrola pokazała też, że większość pracodawców publicznych (27 z 35) nie podejmowała żadnych dodatkowych inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych. Takim działaniem mogłaby być np. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Badanie wykazało też, że pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami często nie przestrzegają ich praw. - Odnotowano przypadki pracy w porze nocnej, powyżej ośmiu godzin na dobę czy też z przekroczeniem norm tygodniowego czasu pracy - wylicza prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i dodaje, że tego typu uchybienia odnotowano w niemal połowie skontrolowanych instytucji.

NIK zwrócił też uwagę na to, że na rynku pracy nie ma ofert skierowanych specjalnie do tej grupy.  

Bariery architektoniczne

Kolejnym problemem wskazanym w raporcie są bariery architektoniczne obecne w budynkach, w których  mieściły się kontrolowane jednostki. - Spośród 79 skontrolowanych budynków tylko 21 było całkowicie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - mówi Krzysztof Kwiatkowski. Pozostałe 58 obiektów nie było wolne od barier, rozwiązań lub niedogodności ograniczających lub wręcz uniemożliwiających korzystanie z nich przez niepełnosprawnych.

NIK przypomina, że siedem lat temu Polska ratyfikowała "Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”, a tym samym zobowiązała się do wspierania ich zatrudniania, przede wszystkim w sektorze publicznym.

Najwyższa Izba Kontroli apeluje do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o podjęcie inicjatywy, która miałaby ułatwić współpracę pracodawców publicznych z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami. Chodzi głównie o upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy i ich dostępności dla niepełnosprawnych. NIK wnosi także o wyeliminowanie w budynkach danych jednostek wspomnianych barier architektonicznych, które stanowią istotną przeszkodę w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM