500 plus dla niepełnosprawnych - komu przysługuje? Gdzie i kiedy składać wnioski?

Na majowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości pojawił się m.in. pomysł wypłaty stałego dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Program wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych ma wystartować w październiku 2019 roku, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
Zobacz wideo

500 plus dla niepełnosprawnych. Komu ma przysługiwać?

9 lipca, po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program wsparcia niepełnosprawnych wystartuje już w październiku 2019 roku. Komu będzie przysługiwać 500 plus dla niepełnosprawnych? Obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa przyznała, że w programie będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

Oznacza to, że świadczenie 500 plus będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji (tu wymagane będzie poświadczenie) i otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł. Zatem dodatek 500 plus nie będzie obowiązywał dla osób, które przekraczają ten próg dochodowy. Takie rozwiązanie spotkało się z falą krytyki. Finalnie Sejm zmienił kryterium dochodowe, podnosząc je do 2200 zł

500 plus dla niepełnosprawnych. Gdzie i kiedy składać wnioski?

By otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Aby wniosek był kompletny, należy do niego dołączyć m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego) oraz wskazać sposób wypłaty świadczenia. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wniosek wpłynął. Jednocześnie przyszłych beneficjentów poinformowano, że ze względu na konieczność dostosowania systemu informatycznego ZUS do 30 listopada 2019 roku na decyzje trzeba będzie poczekać nawet do 60 dni. Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

Świadczenie uzupełniające 500 plus, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie:

DOSTĘP PREMIUM