Czy wiesz, jaka prędkość obowiązuje na obszarze zabudowanym? DROGOWY PRZEPIS TYGODNIA

Prędkość wpływa na percepcję kierującego, odległość, jaką przejeżdżamy w danym czasie, czy drogę wyhamowania pojazdu. Wjazd na obszar zabudowany, potocznie, jednak nie do końca prawidłowo, nazywany miastem lub miejscowością, jest oznaczony odpowiednim znakiem drogowym D-42, a wyjazd znakiem D-43. Jaka prędkość obowiązuje na obszarze zabudowanym? To zależy właśnie od znaków drogowych.
Zobacz wideo

Prędkość, z jaką się poruszamy, ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest wiele grup użytkowników dróg, czyli na obszarach zabudowanych.

Jeśli nie ma innych znaków informujących o limitach prędkości, to na obszarze zabudowanym, dopuszczalna prędkość dla pojazdu lub zespołu pojazdów to 50 km/h. Co ważne, taka prędkość obowiązuje między godz. 5 a 23. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest dość wyjątkowa, ponieważ między 23 a 5 można jeździć szybciej, mianowicie 60 km/h. Te limity prędkości reguluje art. 20. ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jakie znaki informują o obowiązującej maksymalnej prędkości?

Najczęściej spotykanym, informującym o zakazie przekraczania konkretnie wskazanej prędkości, jest znak zakazu B-33 „ograniczenie prędkości”. Oznacza to, że od miejsca umieszczenia znaku nie można jechać szybciej, niż pokazuje liczba na znaku. Ograniczenie prędkości obowiązuje na danym odcinku drogi, do jakiego momentu?

Jest kilka sytuacji, które odwołują ten znak. Pierwszy z nich, najprostszy, to znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości”. Kolejnym znakiem, który kończy odcinek drogi objęty limitem prędkości do znaku B-42 „koniec zakazów”, który odwołuje kilka innych zakazów np. zakaz wyprzedzania. Znakiem odwołującym ograniczenie prędkości, jest też kolejny znak informujący o innym wyższym lub mniejszym ograniczeniu prędkości. Ograniczenie prędkości zmienia również wjazd lub wyjazd z obszaru zabudowanego, wjazd na autostradę lub drogę ekspresową. Ograniczenie prędkości odwołuje, a raczej zmienia, wjazd do strefy ograniczonej prędkości lub strefy zamieszkania, ale o tych strefach poniżej.

Zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji w Spawie Znaków i Sygnałów Drogowych, znak B-33 (ograniczenie prędkości) obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, jednak jest jeden wyjątek. Skrzyżowanie nie „odwołuje” ograniczenia prędkości w sytuacji, kiedy na drodze dwujezdniowej wlot skrzyżowania znajduje się tylko na sąsiedniej jezdni po lewej stronie (dla przeciwnego kierunku ruchu) i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

O postawienie znaku ograniczenia prędkości, decyduje organ zarządzający ruchem na danym odcinku drogi. Prędkość może być obniżona, ale i podwyższona. O zmianach odnośnie przepisów ogólnych, opisanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, może zadecydować wiele czynników. O obniżeniu maksymalnej prędkości, to, w jakim miejscu droga przebiega np. w okolicy dużego ruchu pieszego: centra handlowe, budynki użyteczności publicznej. Innym powodem jest zbliżanie się do przejścia dla pieszych, skrzyżowania lub ograniczenie hałasu np. gdy odcinek drogi ekspresowej przebiega w pobliżu domów. Podwyższa się z reguły na drogach, gdzie ruch różnych uczestników jest mocno odseparowany i nie ma punktów kolizyjnych.

Strefy ograniczonej prędkości

Na obszarach zabudowanych, mogą być wyznaczone strefy ograniczonej prędkości. O wjeździe do takiej strefy informuje znak B-43. Co istotne, maksymalna prędkość, której nie wolno przekraczać, obowiązuję nie tylko na danym odcinku drogi, ale na wszystkich w obrębie takiej strefy. Mogą to być naprawdę spore obszary np. dzielnica lub cała miejscowość. Dodatkowo, jeśli na znaku jest 30 km/h lub mniej, to w takiej strefie możemy spodziewać się różnych inżynieryjnych rozwiązań, które ograniczają prędkość np. progi zwalniające i kierowcy nie muszą być o tym informowani dodatkowymi znakami drogowymi. Co ważne, również w takich strefach zarządca ruchu dodatkowo może obniżyć prędkość na danym odcinku drogi znakiem B-33 (ograniczenie prędkości). O wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości, a więc i końcu danego limitu prędkości, informuje znak B-44. Trzeba jednak pamiętać, że po wyjechaniu z takiej strefy, obowiązuje prędkość z przepisów ogólnych lub ustanowiona innym znakiem drogowym.

Strefa zamieszkania

Największy limit prędkości wprowadzają strefy zamieszkania. O wjeździe do takiej strefy informuje znak D-40. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w takiej strefie nie można jechać szybciej niż 20 km/h.

Prędkość na obszarze zabudowanym w pigułce:

Na obszarze zabudowanym, między godz. 5 a 23 nie można jeździć szybciej, jak 50 km/h. Między 23 a 5 60 km/h ( art. 20. Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Te limity, zarządca ruchu może zmienić przez ustanowienie:

  • znaku B-33 „ograniczenie prędkości”
  • znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości
  • znaku d-40 „strefa zamieszkania”

DOSTĘP PREMIUM