Zaległy urlop. Do kiedy można go wykorzystać?

Lato zbliża się ku końcowi, podobnie jak czas wykorzystania zaległego urlopu za poprzedni rok. Pracownicy, którzy do tej pory nie zdecydowali się wziąć dni wolnych, mają na to jeszcze kilka tygodni. Zaległy urlop - sprawdź, do kiedy można go wykorzystać.
Zobacz wideo

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze informacje

Płatny, coroczny i nieprzerwany - każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, a liczba przyznanych dni wolnych zależy od stażu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w danym zakładzie pracy krócej niż 10 lat przewidziane jest 20 dni urlopu, a osoby pracujące więcej niż 10 lat zyskują dodatkowe 6 dni. Nowo zatrudnione osoby na pierwsze dni urlopu muszą poczekać miesiąc. Jednocześnie pracownik nie ma obowiązku brać wszystkich dni urlopu od razu i na jego żądanie urlop może zostać podzielony, przy czym jeden z okresów urlopowych powinien wynosić co najmniej 14 dni (łącznie z weekendami).

Aby móc wykorzystać urlop wypoczynkowy, należy złożyć u swojego pracodawcy specjalny wniosek i wskazać w nim przewidziany termin. Jest to jednak termin orientacyjny, na który pracodawca może w danej chwili nie wyrazić zgody, ponieważ jego rolą jest zadbanie o nieprzerwany, normalny tok pracy i należy wziąć przy tym pod uwagę np. niedostateczną liczbę pracowników do obsadzenia niezbędnych stanowisk. Jednocześnie pracodawca może zgodnie z przepisami odwołać pracownika z urlopu, jeśli nastąpiły wyjątkowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności. Wówczas jego obowiązkiem jest pokrycie wszystkich kosztów związanych z przerwaniem urlopu, jak chociażby kosztu dojazdów.

Zaległy urlop. Do kiedy można go wykorzystać?

Pracownicy, którzy do tej pory nie zdecydowali się wziąć dni wolnych, mają na to jeszcze kilka tygodni, ponieważ urlop wypoczynkowy za zaległy rok musi zostać wykorzystany do 30 września bieżącego roku. Przykładowo, jeżeli mamy niewykorzystane dni wolne za 2018 rok, to musimy zrobić z nich użytek do 30 września 2019 roku. Osoby wyjątkowo lubiące swoją pracę albo zwyczajnie oporne na wszelkiego rodzaju wypoczynki mogą być niemile zaskoczone, ponieważ pracodawca ma obowiązek wyegzekwować od pracowników zaległe dni urlopu. W przypadku niewysłania któregoś z nich na zaległy urlop wypoczynkowy, pracodawca popełnia wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Osoby zatrudnione obecnie albo w przeszłości na umowę o pracę zapewne słyszały o ekwiwalencie pieniężnym za niewykorzystany urlop. Jednak wymiana zaległych dni wolnych na dodatkowe środki może dojść do skutku tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zgodnie z art. 171 Kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi jedynie w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie:

TOK FM PREMIUM