Coraz więcej upadłości konsumenckich. Bankruci mieli prawie 90 mln zł długów

W I półroczu 2019 r. doszło do 3715 bankructw osób fizycznych; bankruci mieli na koncie 7320 zaległych zobowiązań o łącznej wartości 89,5 mln zł. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że wśród bankrutów-dłużników więcej jest kobiet niż mężczyzn. Największe zadłużenie występuje wśród osób w wieku 46-55 lat.
Zobacz wideo

"Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, średnia, miesięczna liczba bankructw osób prywatnych oscyluje wokół 600. Trend jednak rośnie, ponieważ tylko w pierwszej połowie tego roku sądy ogłosiły 3,7 tys. upadłości konsumenckich. Prawie połowa z nich (46,73 proc.) była notowana w Krajowym Rejestrze Długów BIG już na rok przed upadłością. Na pół roku przed w rejestrze znajdowało się 54,62 proc. przyszłych bankrutów. Na trzy miesiące przed: 58,63 proc., a w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd: 62,02 proc."- czytamy w komunikacie Krajowego Rejestru Długów.

Według danych liczba bankrutujących dłużników zdecydowanie rośnie po 25. roku życia i nasila się po 35. roku życia, by osiągnąć apogeum w grupie wiekowej 36-45 lat. Największe zadłużenie występuje wśród osób w wieku 46-55 lat. W gronie bankrutów-dłużników więcej jest pań (1279 kobiet względem 1025 mężczyzn). Kobiety mają też więcej zobowiązań (4010 względem 3310), a także wyższą łączną kwotę zadłużenia (48,7 mln zł względem 40,7 mln zł). I to kobiety w 2019 częściej ogłaszają upadłość (57,05 proc. względem 42,95 proc.). 

KRD wskazuje, że na jednego zadłużonego bankruta przypadało ponad dwóch wierzycieli. W sumie swoje pieniądze straciło 308 podmiotów. W tym gronie są zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. "Największy dług mają do odzyskania wtórni wierzyciele, którzy kupują należności od banków, telekomów, towarzystw ubezpieczeniowych – to 44,4 mln zł. Na drugim miejscu są banki i pozostałe instytucje finansowe: 32,3 mln zł. Dalej firmy budowlane (2,7 mln zł), sądy i gminy alimentacyjne (1,9 mln zł), a także operatorzy komórkowi (893 tys.). Co ciekawe, na liście wierzycieli znajdują się również konsumenci. W efekcie Kowalski Kowalskiemu był winny 711 tys. zł" - podano w komunikacie.

Z danych KRD wynika, że pod względem łącznej kwoty zadłużenia na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie, w którym suma zobowiązań konsumentów-bankrutów wynosi 16,5 mln zł. Na drugim miejscu jest województwo łódzkie: 9,7 mln zł, a na trzecim śląskie: 9,3 mln zł. Po przeciwnej stronie, w grupie najmniej zadłużonych województw, jest: lubelskie z długiem poniżej 1 miliona zł, podlaskie (1,4 mln zł) i opolskie (1,6 mln zł).

Upadłość konsumencka pojawiła się w polskich przepisach w 2009 roku. To rozwiązanie dotyczy redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.  

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (np. choroba, utrata pracy czy wypadek).

TOK FM PREMIUM