Wybory parlamentarne 2019. Premier wprowadza stopień alarmowy BRAVO-CRP

"Z uwagi na wybory parlamentarne premier wprowadził na terytorium RP 2. stopień alarmowy BRAVO-CRP. Obowiązywać on ma od godz. 00:01 w czwartek do godz. 23:59 w poniedziałek" - poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.
Zobacz wideo

Jak wyjaśnił zastępca szefa RCB, "2. stopień alarmowy BRAVO-CRP" dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. "Oznacza to, że administracja prowadzi wzmożony monitoring stanu bezp. systemów teleinformatycznych" - poinformował na Twitterze Grzegorz Świszcz. 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W czasie obowiązywania stopnia alarmowego instytucje publiczne będą monitorowały i weryfikowały, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. W razie zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe były już wprowadzane przy okazji organizacji w Polsce wydarzeń międzynarodowych, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.), Światowych Dni Młodzieży (2016 r.), konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (2019 r.). Wprowadza je, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

DOSTĘP PREMIUM