WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Nabielaka 9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy stołecznej ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M.
Zobacz wideo

Decyzję reprywatyzacyjną w styczniu 2006 r. podpisał Mirosław Kochalski - ówczesny sekretarz m.st. Warszawy. Na jej mocy kamienicę - gdzie mieszkała m.in. zamordowana w 2011 r. Jolanta Brzeska - przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu "kupcowi roszczeń" Markowi M., który część praw miał nabyć za bezcen od innych spadkobierców.

Reprywatyzację nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 komisja weryfikacyjna uchyliła w grudniu 2017 r., nakazując jednocześnie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł.

Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjami. W konsekwencji niemal wszyscy lokatorzy opuścili swoje mieszkania.

Skargę na decyzję komisji w zakresie uzasadnienia złożyło m.st. Warszawa, zaskarżył ją także Marek M.

We wtorek warszawski sąd zdecydował o jej uchyleniu, odrzucając wcześniej wniosek ratusza o odroczenie postępowania. Odnosząc się do przyznania prawa użytkowania wieczystego na rzecz określonego podmiotu, sędzia Dariusz Pirogowicz tłumaczył, że komisja weryfikacyjna zgodnie z przepisami nie mogła "uchylać praw przynależnych do budynku jako takiego czy też lokalu do tego budynku należącego". "Więc już z tego względu decyzja komisji jest wadliwa" - mówił.

Zdaniem sądu nie można też postawić prezydentowi m.st. Warszawy zarzutu, że wydając decyzję reprywatyzacyjną, w sposób rażący naruszył przepisy postępowania.

W rozprawie wzięli udział mieszkańcy, a także przedstawiciele organizacji społecznych, m.in. Jan Śpiewak, lider stowarzyszenia Wolne Miasto, które zostało dopuszczone do postępowania jako strona. W czasie odczytywania uzasadnienia wyroku część osób, w tym córka tragicznie zmarłej Jolanty Brzeskiej, opuściła salę sądową.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta zapowiedział, że komisja złoży na tę decyzję skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. - Wyrok i jego ustne uzasadnienie w oczywisty sposób godzą w elementarne zasady państwa prawa i cel ustawy o komisji. Sąd de facto zaprzeczył potrzebie oraz możliwości usuwania skutków błędnych i szkodliwych społecznie decyzji reprywatyzacyjnych - ocenił Kaleta.

Kim była Jolanta Brzeska?

Jolanta Brzeska jest ikoną stołecznego ruchu lokatorskiego i założycielką działającego do dziś Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Jako jedna z pierwszych starała się nagłaśniać patologię związane z procesem reprywatyzacji i pomagać mieszkańcom.

Zginęła tragicznie, w marcu 2011 roku jej zwęglone ciało znalazł w Lesie Kabackim przypadkowy przechodzień. Do dziś nie wiadomo, co się wtedy wydarzyło.

Pierwsze śledztwo wszczęte przez prokuraturę niedługo po tragicznym wydarzeniu formalnie dotyczyło nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak śledczy badali w nim kilka wersji, w tym samobójstwa i zabójstwa. Dwa lata później z powodu niewykrycia sprawców - sprawa została umorzona. 

W sierpniu 2016 roku Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował o ponownym jego wszczęciu.

W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie:

TOK FM PREMIUM