Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. To pokłosie orzecznia TSUE

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. Taką uchwałę podjęło dzisiaj zgromadzenie przedstawicieli sędziów Sądu Okręgowego, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zobacz wideo

Zgromadzenie z dalszym opiniowaniem zaczeka na decyzję Sądu Najwyższego ws. niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, która powołuje sędziów.

To nie oznacza jednak, że sędziowie ostatecznie nie zostaną powołani - mówi w rozmowie z TOK FM rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski:

- KRS, jak już wiemy, dokonywał wyboru poszczególnych osób do przedstawienia ich nominacji panu prezydentowi bez opinii zgromadzenia przedstawicieli danego sądu. Być może, taka sytuacja będzie także w tych sprawach - tłumaczył.

Zgromadzenie odmówiło też przekazania prezesowi zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów w sądach rejonowych na Pradze-Północ i Południe oraz w Legionowie.

Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wtorek wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

W zeszłym tygodniu, kierując się tą wykładnią sędziowie z Białegostoku, Gdańska, Poznania i Wrocławia przyjęli uchwały o wstrzymaniu opiniowania awansów sędziowskich do momentu, aż sąd Najwyższy wyda decyzję. 

Również do czasu wydania przez SN orzeczeń w sprawach, w których TSUE przedstawiono pytania prejudycjalne, w Izbie Cywilnej SN nie będą wyznaczane składy sędziów z udziałem osób, których dotyczy wyrok Trybunału. Taką decyzję podjął prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski, kierujący pracą tej izby.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM