Związkowcy z Huty Pokój rozpoczęli protest głodowy. Domagają się rozmów z przedstawicielem rządu

Ośmiu pracowników Huty Pokój okupuje siedzibę spółki Węglokoks w Katowicach, dwóch z nich rozpoczęło głodówkę. Obawiają się o przyszłość zakładu i domagają się przyjazdu przedstawiciela rządu.
Zobacz wideo

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej - należąca do spółki Węglokoks - znajduje się w złej sytuacji finansowej. Związkowcy obawiają się, że upadnie. Zarzucają też właścicielowi niewywiązywanie się z zawartych z nimi umów, które miały ratować ich zakład. Dlatego we wtorek rano zaczęli okupację siedziby spółki. Twierdzą, że będą protestować do skutku - mają śpiwory i napoje.

Z protestującymi rozmawiali przedstawiciele zarządu Węglokoksu, jednak nie udało się dojść do porozumienia. Związkowcy oczekują, że na miejscu pojawią się przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego, na przykład z nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

W drugiej połowie września w Rudzie Śląskiej podpisano porozumienie między hutą, Węglokoksem i związkowcami, przewidujące m.in. przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych Huty Pokój do nowej spółki i częściowe oddłużenie tej firmy wobec Węglokoksu. Umowa - jak wówczas informowano - ma zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji huty oraz jej zadłużenia. Ustalono też zakres i harmonogram działań restrukturyzacyjnych.

- Węglokoks się nie wywiązuje z tego porozumienia - powiedzieli reporterce TOK FM protestujący. - 23 grudnia miało być przejęcie nowej spółki powstałej z dwóch wydziałów produkcyjnych, ale raczej do tego nie dojdzie. Huta pracuje, ale nie takim trybem, jak zawsze. Robimy bardzo mało - dodawali.

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, wraz z należącymi do niej mniejszymi spółkami, należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu, któremu winna jest ponad 170 mln zł. Kolejne ok. 50 mln zł to dług wobec banków. Przedstawiciele obu firm tłumaczą, że obecna sytuacja to efekt wielu lat nawarstwiających się problemów, w szczególności coraz trudniejszej sytuacji na europejskim rynku stali.

Plan restrukturyzacji, który ma być realizowany w wyniku wrześniowego porozumienia, zakłada przede wszystkim przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych - Stalprofile i Walcownia - do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Huta Pokój Profile". Wszystkie udziały w tej spółce, w ramach częściowego potrącenia wierzytelności, nabędzie Węglokoks. Dzięki takiemu rozwiązaniu huta ma zostać znacznie oddłużona, a ciągłość produkcji i zatrudnienia ma być utrzymana.

DOSTĘP PREMIUM