Ferie 2020. Sprawdź, kiedy ferie zimowe wypadają w twoim regionie

Ferie w 2020. 20 stycznia rozpoczyna się II tura ferii zimowych dla województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 13 do 26 stycznia trwają ferie w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Ferie zimowe w 2020 roku będą odbywać się między 11 stycznia a 23 lutego.
Zobacz wideo

W zasadzie tuż po bożonarodzeniowej przerwie świątecznej - która w niektórych szkołach trwała do 7 stycznia -  zaczęły się w pięciu województwach ferie zimowe

Ferie 2020. Kiedy zaczynają się w twoim województwie?

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Od 13 do 26 stycznia wypoczywają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

II tura ferii rozpoczyna się w poniedziałek 20 stycznia. Ferie od 20 stycznia do 2 lutego będą miały dzieci z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

III tura ferii. Od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, a także wielkopolskiego.

IV tura ferii. Od 10 do 23 lutego 2020 r. na ferie wyjadą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.

W sumie, w tym roku szkolnym w całym kraju, wolne od zajęć szkolnych będzie miało prawie 4,6 mln uczniów (4 596 284) z 21 215 szkół dla dzieci i młodzieży.

Kolejna przerwa - tym razem świąteczna - odbędzie się na Wielkanoc - od 9 do 14 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Ferie 2020. Dlaczego akurat takie daty?

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych, więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie:

TOK FM PREMIUM