Komisja Europejska wystąpi do TSUE o środki tymczasowe ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Komisja Europejska wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środki tymczasowe ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Zobacz wideo

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe ws. przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. A to oznacza, że jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

KE 10 października 2019 r. zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Jak uzasadniała, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

W pozwie, który trafił wówczas do Luksemburga, Komisja zakwestionowała bezstronność i niezależność Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Jak również cały system dyscyplinarny, dotyczący polskich sędziów.

W środę o praworządności w Polsce będzie debatował Parlament Europejski. A w czwartek ma on przyjąć rezolucję wzywającą Brukselę do podjęcia specjalnych środków, które skutkowałyby zawieszeniem Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Na dniach spodziewany jest też raport jednej z europarlamentarnych komisji, właśnie w sprawie polskiej praworządności, oraz pilny raport z prac Komisji Weneckiej, przedstawiciele której odwiedzili tydzień temu Polskę - w związku z pracami nad tak zwaną ustawą kagańcową.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM