Prof. Dariusz Stola ma dość czekania na decyzję Glińskiego. "Dla dobra muzeum gotów jestem zrezygnować"

Prof. Dariusz Stola chce doprowadzić do zażegnania sporu wokół Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i deklaruje, że jest gotów zrezygnować z nominacji na dyrektora tej placówki. Kierował nią od 2014 roku i blisko rok temu ponownie wygrał konkurs na to stanowisko. Do tej pory jednak nie dostał nominacji od ministra kultury Piotr Glińskiego. Jak ustaliło TOK FM, w najbliższych dniach - w trybie pilnym - ma być zwołana rada muzeum, której przewodniczącym jest Marian Turski.
Zobacz wideo

O swojej decyzji prof. Dariusz Stola poinformował w specjalnym oświadczeniu. Jak czytamy w przesłanym do nas dokumencie, ze względu na szkody, które Muzeum już poniosło i zagrożenia, które przed nim stoją, jest gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mu praw "pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji". 

"Serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie okazywane mi przez prezydenta Trzaskowskiego i przewodniczącego Wiślickiego, którzy zawsze kierowali się dobrem Muzeum. Jestem przekonany, że także w przyszłości będą poszukiwać najlepszych dla niego rozwiązań. Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy w minionym roku przekazali mi tak wiele wyrazów solidarności, a zwłaszcza władzom SŻIH, które w porozumieniu z Prezydentem Warszawy i przy wsparciu darczyńców wytrwale zabiegało o moje mianowanie" - pisze Stola.

Profesor dziękuje też koleżankom i kolegom z Muzeum POLIN, jego darczyńcom i przyjaciołom, członkom Rady Muzeum i jego Kolegiów, za zaangażowanie i życzliwość, którą wielekroć mu okazywali. "Współpraca z nimi była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Proszę, aby kontynuowali swe wysiłki i wsparcie dla Muzeum tak, by nadal realizowało ono swą wielką misję, aby przywracać i chronić pamięć historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata" - napisał w swoim oświadczeniu prof. Stola.

Blokada min. Piotra Glińskiego

Mimo że prof. Dariusz Stola wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadzony po zakończeniu piastowanej przez niego kadencji, do tej pory nie otrzymał nominacji na to stanowisko. Szef resortu kultury Piotr Gliński nigdy nie krył, że to jego decyzja. W październiku 2019 roku wicepremier na antenie TOK FM przyznał, że do działalności merytorycznej POLIN nie miał zastrzeżeń. - Ale muzeum było zaangażowane w bardzo ostrą politykę. Dodatkowo jeszcze dowiedziałem się po wygranym konkursie, że pan dyrektor odmówił symbolicznego upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego, który był twórcą tego muzeum - stwierdził Piotr Gliński. 

"Minister nie mianował mnie na stanowisko, uzasadniając swą bezczynność fałszywymi pretekstami. W ostatnich dniach, po wielokrotnych próbach nawiązania rozmów z Ministrem, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przewodniczący SŻIH Piotr Wiślicki wydali wspólne oświadczenie protestujące przeciw niedotrzymaniu przez Ministra powyższej umowy. Ministerstwo Kultury zbyło je zdawkową i ogólnikową odpowiedzią. Oznacza to jawne już złamanie umowy między założycielami. Są podstawy, by sądzić, że takie postępowanie. Ministra jest też niezgodne z prawem" - czytamy w przesłanym dziś do naszej redakcji oświadczeniu prof. Stoli.

Jak ustaliło TOK FM, jutro (w środę 12 lutego) ma się odbyć spotkanie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny wraz z m.in. darczyńcami i przyjaciółmi Muzeum POLIN, a w czwartek - w trybie pilnym - zwołana ma być rada muzeum, której przewodniczącym jest Marian Turski. 

Warto przypomnieć, że Muzeum POLIN zostało założone przez trzy podmioty - oprócz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny są to: miasto stołeczne Warszawa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powołanie dyrektora musi odbyć się w wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich tych podmiotów.

Dariusz Stola był dyrektorem Muzeum POLIN od początku jego istnienia (czyli 2014 roku). Pod koniec lutego 2019 roku jego kadencja dobiegła końca. Pod jego kierownictwem placówka została nagrodzona między innymi tytułem Europejskiego Muzeum Roku i nagrodą EMA, tj. European Museum Academy Award.

Prof. Dariusz Stola był niedawno gościem Anny Wacławik-Orpik - posłuchaj całej rozmowy w Aplikacji TOK FM

DOSTĘP PREMIUM