Raport NIK o odzyskiwaniu majątku z przestępstw. Marian Banaś uderza w Ministerstwo Sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że polskim służbom udaje się odzyskać jedynie niewielką część majątku pochodzącego z przestępstw. Za brak odpowiednich przepisów i procedur NIK obwinia przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Zobacz wideo

Zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli -  Mariana Banasia - w Polsce nie dzieła spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia przestępców.  - Szacunkowe zyski z przestępczości w Polsce w latach 2014-2018 wyniosły od 200 do ponad 500 miliardów złotych. Z tej kwoty udało się zabezpieczyć mienie o wartości tylko 3 mld złotych - podkreśła Banaś.

Według NIK-u działania poszczególnych instytucji w tej sprawie są rozproszone, a proces odzyskiwania mienia przestępców nie jest objęty monitoringiem ani przez nikogo koordynowany.

Raport NIK. Marian Banaś uderza w Ministerstwo Sprawiedliwości

W najnowszym raporcie za brak przepisów i procedur NIK obwinia przede wszystkim ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego. I to właśnie do niego kieruje wnioski o opracowanie jednolitego systemu, który zapewniłby zwiększenie skuteczności służb. - Przyśpieszenie prac nad powstaniem jednolitego systemu informatycznego, który zapewniłby należytą ewidencję i zarządzanie zabezpieczonym mieniem. System zapewniłby też sprawną wymianę informacji między prokuraturą, policją i innymi śłużbami - wymienia prezes. 

Szef NIK Marian Banaś jest skonfliktowany z Prawem i Sprawiedliwością, czyli swoim byłym obozem politycznym. Nie chciał bowiem odejść ze stanowiska po tym, jak media ujawniły jego możliwe powiązania z krakowskim półświatkiem. W tym roku zapowiedział kontrole m.in. w Służbie Ochrony Państwa czy w telewizji publicznej.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

DOSTĘP PREMIUM