PIT 11. Jak go rozliczyć? Kto go dostaje i do czego służy?

PIT-11 to jedna z corocznych deklaracji podatkowych, która zawiera informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT 11 - jak go rozliczyć? Kto go dostaje i do czego służy?
Zobacz wideo

PIT 11 – jak go rozliczyć? Kto go dostaje i do czego służy?

PIT-11 to jedna z corocznych deklaracji podatkowych, która zawiera informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT 11 - jak go rozliczyć? Kto go dostaje i do czego służy? Każdy pracodawca zatrudniający w 2019 roku chociaż jednego pracownika ma obowiązek doręczyć mu PIT-11 do końca lutego 2020 roku. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie czy dzieło. Ta sama deklaracja musi także znaleźć się w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2020 roku. Pominięcie części dochodów oraz nierozliczenie podatku będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami, w tym wysoką karą pieniężna. Ten obowiązek nie dotyczy tylko osób, które nie są pracownikami etatowymi i zostały zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a ich wynagrodzenie nie przekroczyło 200 złotych.

Deklaracja PIT-11 jest sporządzana przez pracodawcę w trzech egzemplarzach, z których pierwszy trafia do niego, drugi do pracownika, a trzeci do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania osoby zatrudnionej. PIT-11 może zostać przekazany zarówno bezpośrednio, listownie, jak i poprzez pocztę elektroniczną. Na jego podstawie pracownik wypełnia roczne rozliczenie PIT-36 lub PIT-37, dlatego należy dopilnować, aby zawarte w nim dane zgadzały się ze stanem faktycznym. Jeżeli stało się inaczej, to obowiązkiem pracownika jest wpisanie do rozliczenia rocznego prawidłowych przychodów oraz kosztów.

Jak rozliczyć PIT-11 w 2020 roku? Co z ulgą dla osób do 26 roku życia?

Jak rozliczyć PIT-11 w 2020 roku? W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody. W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których należy uzupełnić informacje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach (dochody/straty ze źródeł przychodów) oraz składkach społecznych (składki społeczne/składki zdrowotne). W przypadku pracowników, którzy otrzymali więcej niż jeden PIT-11,

Wskazane w nich kwoty należy zsumować i w takiej postaci przenieść do rozliczenia rocznego. W 2020 roku takie rozliczenie można złożyć przez internet, korzystając z usługi zlokalizowanej pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Tam również dostępne są szczegółowe informacje na temat e-pitu.

Co z ulgą dla osób do 26 roku życia? Wraz z początkiem 2020 roku w życie weszły zmiany związane z tzw. ulgą dla młodych. Od 1 stycznia dostępny jest nowy wzór informacji PIT-11, który został zmodyfikowany w taki sposób, aby można było wykazać, że dana osoba jest nią objęta. Przepis ten obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i dotyczy tylko osób, które złożyły u swojego pracodawcy stosowną deklarację. W przypadku pracowników do 26 roku, którzy tego nie zrobili, rozliczenie zwolnienia przysługującego podatnikowi nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM