TK wyznaczył termin rozprawy dotyczącej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Piotrowicz sprawozdawcą

Na 31 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie tyczniowej uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego. Chodzi o zbadanie jej zgodności m.in. z konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej i Kartą Praw Podstawowych UE.
Zobacz wideo

Jak poinformowano we wtorek na stronie internetowej Trybunału, sprawa zostanie rozpoznana w pełnym składzie TK. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, a jej sprawozdawcą - sędzia TK Stanisław Piotrowicz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Termin rozprawy wyznaczono na 31 marca na godz. 12.

Wniosek szefa rządu w sprawie uchwały trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy - został skierowany do TK 24 lutego bieżącego roku. "Uchwała SN, obrażając podstawowe zasady europejskiej kultury prawa adekwatnej dla systemu prawa kontynentalnego (systemu prawa stanowionego), narusza zasady praworządności zawarte w klauzuli demokratycznego państwa prawnego" - napisano we wniosku szefa rządu.

Chodzi o uchwałę SN, dotyczącą nienależytej obsady składów sędziowskich, jeśli znajduje się w nim osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Została ona zainicjowana wnioskiem I prezes SN, która przedstawiła trzem Izbom zagadnienie prawne w tej kwestii.

Zgodnie z tą uchwałą trzech Izb, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym - zgodnie z uchwałą - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN, tu uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

We wniosku premiera oceniono, że uchwała trzech izb SN, "mimo zewnętrznej formy, wykazuje cechy charakterystyczne dla przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, w rozumieniu art. 188 pkt 3 Konstytucji". Dodano, że treść uzasadnienia uchwały SN "stanowi dodatkowy argument za tym, iż zakwestionowany akt prawny SN jest aktem normatywnym", zmieniającym przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

We wtorek (3 marca) Trybunał Konstytucyjny zajmował się z kolei wnioskiem marszałka Sejmu Elżbiety Witek w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższych oraz prezydentem a Sądem Najwyższym. Rozprawa została odroczona do 12 marca. W niej sędzią sprawozdawcą jest była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM