Abp Jędraszewski zawiesił bierzmowania, rekolekcje i nauki przedmałżeńskie w archidiecezji krakowskiej

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w zarządzeniu wydanym w związku z zagrożeniem koronawirusem zaapelował o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi. Polecił przesunięcie na inne terminy udzielania sakramentu bierzmowania i odwołanie rekolekcji diecezjalnych.
Zobacz wideo

Do 29 marca w archidiecezji krakowskiej nie będzie też katechez dla narzeczonych i możliwości konsultacji w Poradniach Rodzinnych. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizacji innych spotkań parafialnych metropolita krakowski pozostawił rozeznaniu proboszczów.

Wierni dostali dyspensę

Abp Jędraszewski – podobnie jak inni polscy biskupi w swoich diecezjach - udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

W dekrecie arcybiskupa powołano się na zalecenia wydane w czwartek przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski.

Arcybiskup zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a duchownym polecił wprowadzenie do modlitwy wiernych podczas każdej mszy św. wezwania o ustanie epidemii oraz śpiew „Suplikacji” przed końcowym błogosławieństwem.

Folia ochronna na konfesjonałach, znak pokoju bez podanie rąk...

W komunikacie przypomniano także, że kapłani i nadzwyczajni szafarze komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny; znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk, a cześć krzyżowi oraz relikwiom należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez dotykania i pocałunku. Kratki konfesjonałów mają być obłożone folią ochronną a kropielnice kościelne opróżnione.

Abp Jędraszewski zachęcił wiernych, aby nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę, a duszpasterzom polecił otwarcie kościołów w ciągu dnia i zorganizowanie dodatkowych okazji do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zarządzeniem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin krakowskiej kurii do 29 marca odwołane zostały katechezy dla narzeczonych oraz konsultacje w Poradniach Rodzinnych. "W naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechezy przedmałżeńskiej oraz skorzystania z poradni rodzinnej, prosimy duszpasterza odbywającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez" – napisał dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Paweł Gałuszka.

TOK FM PREMIUM