Fatalna jakość powietrza w Warszawie. Lepiej zostać w domu

W stołecznym Śródmieściu utrzymuje się w niedzielę wysokie zanieczyszczenia powietrza - wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zalecane jest ograniczenie do minimum wszelkiej aktywności na wolnym powietrzu.
Zobacz wideo

Pomiary przeprowadzone w południe przez stację pomiarową przy Alei Niepodległości w Warszawie wskazują na zły indeks jakości powietrza. Stężenie pyłów PM10 wynosi 138,4 lg/m3 przy dopuszczalnym poziomie 50 lg/m3. Z kolei stężenie pyłów PM2,5 wynosi 93,4 lg/m3, przy dopuszczalnej granicy 25 lg/m3.

W sytuacji występowania złego indeksu jakości powietrza GIOŚ rekomenduje, aby osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci unikały przebywania na wolnym powietrzu. "Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego" - wskazuje na stronie internetowej GIOŚ.

Jeszcze w piątek biuro prasowe stołecznego ratusza informowało, że nie zarejestrowano w ostatnich dniach wyraźnych zmian jakości powietrza. Jak wskazywał wówczas warszawska magistrat, poziom stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu był umiarkowany - oscylował w okolicach ok 70 lg/m3.

W bieżącym miesiącu w Warszawie największe stężenia zanieczyszczeń odnotowano 17 marca na stacji pomiarowej przy al. Niepodległości - wynosiło prawie 107 lg/m3. Według ratusza do tych wyników oprócz pogody i emisji z kominów przyczynił się również tzw. "unos wtórny", tj. wzbijanie pyłów w powietrze przez pojazdy jeżdżące po warszawskich ulicach.

Monitoring jakości powietrza w Warszawie opiera się na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Aktualna jakość powietrza prezentowana jest m.in. na stronach GIOŚ, Warszawskiego Indeksu Powietrza i na platformie Warszawa 19115.

TOK FM PREMIUM