Sellin o programie wsparcia dla artystów: "Ideologia nie będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków"

Ministerstwo Kultury uruchomiło program "Kultura w sieci". Na dotacje i stypendia dla artystów przeznaczy łącznie 80 mln zł. O szczegółach programu mówił w TOK FM wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Program ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Kultura w sieci" zakłada wsparcie dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Nabór wniosków zakończył się w środę.

Kiedy będzie wiadomo, komu zostaną przyznane środki?  - Przy tej liczbie wniosków ostateczne decyzje o rozdziale środków mogą nastąpić w pierwszych dniach maja - wyjaśnił Sellin. 

Wątpliwości artystów

Wielu artystów zastanawia się, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków. Sellin wymienił niektóre z nich: - Atrakcyjność ofert, ich realność, również oczywiście dotychczasowy dorobek twórcy czy instytucji i ich wiarygodność.

Wiceminister zapewnił, że wnioski oceniać będą eksperci, którzy "robią od lat i się na tym znają". Podkreślał, że jakiekolwiek kryteria ideologiczne nie będą brane pod uwagę.

W komisji oceniającej wnioski znalazło się około 30 osób. - To grupa od lat pracująca w Narodowym Centrum Kultury i w ministerstwie. Jeśli chodzi o skład personalny, to dużych zmian nie było w ostatnich latach. To są po prostu ludzie, którzy się znają na poszczególnych obszarach aktywności kulturalnej, są specjalistami - mówił Sellin.

Najbardziej kontrowersyjnym warunkiem uczestnictwa w programie "Kultura w sieci" był obowiązek nieodpłatnego udostępnienia dzieła w internecie. Sellin zapewniał, że ministerstwo wsłuchało się w wątpliwości artystów. 

- Podjęliśmy decyzję o pewnej zmianie regulaminu programu "Kultura w sieci". Otóż nieodpłatne, powszechne udostępnianie w internecie dzieł, które powstaną w ramach tego programu, będzie trwało w czasie trwania programu i sześć miesięcy po jego zakończeniu. Czyli najpóźniej do końca kwietnia 2021 roku - wyjaśnił. 

"Po zapomogę zgłosił się do nas model"

Inną formą wsparcia artystów, którą zaoferowało ministerstwo, były jednorazowe, nieopodatkowane zapomogi na kwotę 1800 zł. Ile osób objęła ta pomoc? 

- Fundusz zapomóg dla artystów istniał zawsze, ale teraz podwyższyliśmy go siedmiokrotnie. Na razie formalnie wsparcie dostało 420 osób. Rozdzieliliśmy 800 tys. zł., ale środków mamy więcej. Około 5 proc. wniosków zostało odrzuconych z uwagi na duże błędy formalne lub dlatego, że ubiegający się nie był po prostu artystą. Na przykład zgłosił się do nas jakiś model - tłumaczył Sellin.

Wiceminister zapewniał, że resort jest w stałym kontakcie ze środowiskami artystycznymi. - Dostajemy bardzo dużo listów od różnych organizacji artystycznych, twórców, różnych stowarzyszeń, na wszystkie reagujemy. Bardzo często artyści zrzeszeni w tych instytucjach nie wiedzą, że już pewne programy zostały uruchomione. Informujemy o tym i z każdą taką organizacją utrzymujemy kontakt. Zapewniam, że dialog jest - podkreślał. 

Gliński podaje konkretne liczby

Z ministrem Sellinem na rozmowę umówieni byliśmy na dzisiejsze południe. W nagraniu przeprowadzonym przez Martę Perchuć-Burzyńską nie padły jednak ze strony pana ministra konkretne wyliczenia i dane, a jedynie ogólniki. Liczby podał ledwie trzy godziny później zwierzchnik naszego gościa, minister Piotr Gliński, na Twitterze. Dlatego w tym zakresie rozmowa jest nieprecyzyjna - choć pytania o liczby zostały przez nas zadane.

"Na program "Kultura w sieci" wpłynęło ponad 12 tys. wniosków. Udało nam się, w porozumieniu z premierem RP, zwiększyć czterokrotnie pulę środków - do 80 mln zł! 60 mln - na program dotacyjny dla firm, NGO-sów i instytucji samorządowych, 20 mln - na indywidualne stypendia" - napisał Gliński.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie:

Z uwagi na trwały kontakt ze środowiskiem artystycznym w najbliższych dniach do treści wywiadu z wiceministrem kultury odniesie się m.in. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej - rozmowa w czwartek o 19:00 - i dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Paweł Łysak - rozmowa w piątek w Kulturze Osobistej.

DOSTĘP PREMIUM