Abp Głódź przywraca nabożeństwa w świątyniach i odwołuje piesze pielgrzymki

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź wydał dekret, w którym reguluje działania duszpasterskie w okresie wielkanocnym. W obszernym dokumencie wskazuje zasady uczestnictwa w liturgiach i podczas sprawowania pogrzebów, przywraca nabożeństwa w świątyniach, odwołuje piesze pielgrzymki i celebracje plenerowe w kwietniu i maju.
Zobacz wideo

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź przypomniał, że 20 kwietnia weszły w życie przepisy łagodzące obostrzenia dotyczące liczby wiernych, którzy – podczas trwającej epidemii COVID-19 – mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Obecnie na każde 15 mkw. kościoła może wejść jedna osoba. Do tej liczby nie wlicza się kapłana i osób posługujących podczas mszy świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu minimum 2 metrów odstępu między wiernymi.

Ponadto uczestnicy liturgii i usługujący przy ołtarzu mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Zwolnieni z tego są jedynie duchowni sprawujący obrzędy. "Przystępując do komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa państwowego" – wskazał w dekrecie metropolita gdański.

Przypomniał, że w diecezji gdańskiej nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy św. Zaznaczył jednak, że obecne przepisy państwowe stwarzają możliwość, aby w kościołach mogło się modlić, korzystać ze spowiedzi i komunii świętej więcej osób niż w ubiegłych tygodniach.

"Zachęcam wiernych, aby korzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w eucharystii w swoich kościołach zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. O skorzystanie z niedzielnej dyspensy proszę zwłaszcza osoby chore, noszące objawy infekcji dróg oddechowych, starsze, będące w grupie ryzyka zarażenia wirusem oraz tych wszystkich, którzy czują obawę przed zarażeniem. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we mszy świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia komunii duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej" – głosi rozporządzenie.

Metropolita zwrócił się do księży, żeby pozostawili otwarte świątynie, aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

"W dalszym ciągu bardzo proszę o należyte zabezpieczanie miejsc do spowiedzi indywidualnej. Należy spowiadać w stałych, wyznaczonych terminach. Dla bezpieczeństwa przy sprawowaniu sakramentu pokuty kapłani powinni używać masek ochronnych" – polecił ordynariusz archidiecezji gdańskiej. Jednocześnie wskazał na możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego.

Zaznaczył, że w okresie epidemii praktyki religijne pierwszych dziewięciu piątków oraz pięciu sobót z powodu braku możliwości przyjęcia sakramentalnej komunii nie są przerwane.

Metropolita zwrócił uwagę, aby przy sprawowaniu sakramentów, duchowni przestrzegali zasad higieny i zaleceń sanitarnych.

Zgodnie z zaleceniem abp. Głódzia w ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, nie wliczając kapłana i pracowników firmy pogrzebowej.

"Nie odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy pogrzebowej ani nie urządza się procesji do kościoła, stacja w kościele lub w kaplicy cmentarnej z ostatnim pożegnaniem może być sprawowana, o ile przepisy sanitarne i lokalne rozporządzenia administratorów cmentarzy na to pozwalają" – głosi dekret.

W porozumieniu z rodziną uroczystości pogrzebowe mogą zostać ograniczone do jednej stacji na cmentarzu. Utrzymany zostaje zakaz organizacji konduktów między kościołem a cmentarzem. Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

Msza święta pogrzebowa może się odbyć tego samego dnia lub w innym terminie, zależnie od ustaleń z rodziną zmarłego. "Na cmentarzu polecam duchownym używanie masek ochronnych" – wskazał w dekrecie hierarcha.

Abp Głódź przywrócił celebrację nabożeństw w kościołach i kaplicach, m.in. godzinek, różańca i "Koronki do miłosierdzia Bożego". Zachęcił wiernych do indywidualnej i rodzinnej modlitwy, szczególnie w godzinie miłosierdzia, o powstrzymanie epidemii i suszy oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi żywiołami.

Odwołał zaplanowane na kwiecień i maj piesze pielgrzymki i celebracje o charakterze plenerowym. "Liturgie odpustowe i towarzyszące im nabożeństwa należy sprawować wewnątrz kościoła z zachowaniem odpowiednich przepisów państwowych. Zakazane s± wszelkie procesje, a w ich miejsce można sprawować nabożeństwa" – dodał hierarcha.

Jak wskazał, w odniesieniu do organizacji uroczystości pierwszych komunii świętych obowiązują postanowienia kurii metropolitalnej gdańskiej z 18 kwietnia br. Zgodnie z rozporządzeniem, do czasu przywrócenia nauki w szkole, zbiorowe pierwsze komunie święte w archidiecezji gdańskiej nie mogą się odbywać. Proboszczowie mogą wyznaczyć nową datę uroczystości, jednak muszą brać pod uwagę opinię współpracowników, rodziców, rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także zalecenia władz co do działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Odwołane są też spotkania z kandydatami do bierzmowania. Arcybiskup poprosił duszpasterzy, aby za pośrednictwem internetu kontynuowali formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu. "Terminy udzielania bierzmowania zostaną wyznaczone w zależności od przebiegu stanu epidemii oraz dalszych decyzji władz państwowych" – poinformował.

Zalecił też, aby parafie – w miarę możliwości technicznych – wciąż transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną mszę św. z homilią duszpasterza i śpiewem suplikacji, a także modlitwy i nabożeństwa. Podkreślił, że msza św. może być transmitowana jedynie na żywo, a wszelkie wcześniejsze nagrania należy usunąć w ciągu 5 dni.

Jednocześnie metropolita polecił kapłanom, aby raz w miesiącu w każdym kościele i kaplicy odprawili mszę świętą ze specjalnego formularza "W czasie pandemii", z zachowaniem przepisów liturgicznych. Zachęcił do kontynuowania modlitwy o ustanie epidemii, zdrowie i deszcz poprzez śpiew suplikacji oraz codzienny różaniec o godzinie 20.30.

"Proszę, aby na stronach internetowych parafii utworzyć ikonę zawierającą teksty modlitw w czasie epidemii do indywidualnego odmawiania przez wiernych" – dodał metropolita.

Diecezjan zachęcił do lektury prasy katolickiej, również w wydaniu elektronicznym.

Hierarcha poinformował, że kuria metropolitalna gdańska będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00. Zwrócił się do wiernych, aby wszystkie bieżące sprawy, w miarę możliwości, załatwiali telefonicznie lub mailowo.

Abp Sławoj Leszek Głódź podziękował kapłanom, osobom życia konsekrowanego za wszelkie formy inicjatyw duszpasterskich podejmowanych w czasie epidemii. Szczególne podziękowania skierował do katechetów za dzieło katechizacji realizowane drogą internetową, a także diecezjan za ofiarną modlitwę i przejawy wsparcia dla Caritasu i swoich parafii.

DOSTĘP PREMIUM