"Poczta Polska posiada dostęp do rejestru PESEL od 2014 roku". Resort cyfryzacji odnosi się do doniesień mediów

Ministerstwo Cyfryzacji odniosło się do publikacji "Rzeczpospolitej" informującej o tym, że resort przekazał Poczcie Polskiej dane z rejestru PESEL. Ministerstwo w oświadczeniu przekonuje, że Poczta posiada te dane od 2014 roku.
Zobacz wideo

Od kilku dni trwa spór o przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej. W ubiegłym tygodniu jednostka ta - anonimowym mailem wysłanym w środku nocy - poprosiła o to samorządowców. Wielu z nich odmówiło przekazania danych twierdząc, że nie ma ku temu odpowiedniej podstawy prawnej, bo ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich jest dopiero w Senacie. 

W poniedziałek nowe informacje w tej sprawie ujawniła "Rzeczpospolita". Poinformowano, że państwowy operator pocztowy już 22 kwietnia otrzymał - za zgodą ministra cyfryzacji - dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta. Według dziennika oznacza to, że "Poczta nie potrzebuje już tych danych z samorządów, co budziło sprzeciw władz lokalnych w wielu miejscowościach. Potrzebuje jednak innych danych: rejestru wyborców, w tym osób, które złożyły w gminie wniosek, że choć są zameldowane np. w Warszawie, studiują w Krakowie i tu chcą głosować. Samorządowcy mają już wyselekcjonowaną bazę wyborców, czego nie ma PESEL".

Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji

20 kwietnia 2020 roku Poczta Polska zwróciła się z elektronicznym wnioskiem o przekazanie danych z rejestru PESEL - potwierdziło PAP Ministerstwo Cyfryzacji. "Poczta Polska, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września 2014 r. posiada dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych do realizacji zadań ustawowych" - podał resort. "Zadaniem takim było i jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych" - dodano.

"Oznacza to, że Poczta Polska posiada już dostęp do danych z rejestru PESEL w dużo szerszym zakresie niż objęte wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 r., bowiem jest to dostęp do wszystkich danych, o których mowa w ustawie (w art. 8) z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności" - wskazało ministerstwo.

Resort podkreślił, że zgodnie z dyspozycją art. 99 ustawy o COVID-19 - w dniu 22 kwietnia 2020 roku - Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji wydał dane objęte wnioskiem.

Ministerstwo: Po wyborach dane mają zostać usunięte

Wskazał, że w piśmie skierowanym do wnioskodawcy poproszono o przekazanie do Ministerstwa Cyfryzacji oświadczenia o usunięciu danych i ich wszystkich kopii po wykorzystaniu danych do celu określonego art. 99 ustawy COVID - czyli przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku".

Tymczasem jak poinformowała PAP Poczta Polska, "dane przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji są potrzebne do przygotowania logistyki wyborów korespondencyjnych". Spółka zaznaczyła, że "dokłada starań, aby jak najlepiej przygotować się do obsługi wyborów korespondencyjnych, dlatego podstawą do roznoszenia pakietów wyborczych powinny być dane ze spisu wyborców, o które Poczta zawnioskowała do samorządów".

Poczta wskazała, że "codziennie przetwarza dane osobowe, podczas wykonywania usług takich jak np. doręczanie emerytur i rent, doręczanie korespondencji, świadczeniu usług finansowych i ma doświadczenie we właściwym zabezpieczaniu takich danych zgodnie z najwyższymi standardami".

Obie instytucje - resort cyfryzacji i Poczta Polska - podkreśliły, że podstawą prawną pozyskania danych jest art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku".

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja; we wtorek 28 kwietnia ustawą zajmą się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

TOK FM PREMIUM