Czy dzieci muszą nosić maseczki ochronne? Jakie kary grożą za brak maseczki?

Na świecie notuje się kolejne zachorowania na COVID-19. Rosnąca liczba przypadków zmusiła władze wielu krajów do wprowadzenia licznych obostrzeń, m.in. zakazu zgromadzeń, zamknięcia granic i sklepów. Tak było również w Polsce. Kto musi nosić maseczki ochronne? Czy dzieci muszą nosić maseczki ochronne? Jakie kary grożą za brak maseczki?
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:
Kto musi nosić maseczki ochronne?
Czy dzieci muszą nosić maseczki ochronne?
Jakie kary grożą za brak maseczki?

Maseczki ochronne. Kto musi je nosić?

Jedną ze zmian związanych z pandemią był nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej lub innej osłony, który w Polsce wprowadzono 16 kwietnia 2020 roku. Tego typu działania mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, czyli wirusa SARS-CoV-2, który jest szczególnie groźny dla osób starszych i przewlekle chorych.

Kto musi nosić maseczki lub inne osłony na twarz? Według obowiązujących przepisów musi je nosić każdy, kto:

 • wychodzi poza dom i własną posesję,
 • jedzie komunikacją publiczną,
 • jedzie samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszka,
 • przebywa w miejscach ogólnodostępnych: budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, na poczcie, na targowiskach (straganach), obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • przebywa na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp.

Należy przy tym pamiętać, że maseczka lub inna osłona musi zasłaniać nie tylko usta, ale również nos. Nie wolno również używać wielokrotnie maseczek jednorazowych, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji.

Czytaj także: Kto i gdzie musi nosić maseczkę ochronną? >>

Czy dzieci muszą nosić maseczki? 

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy dzieci muszą nosić maseczki ochronne. W tym przypadku zależy to od wieku dziecka. Kwestia to jest regulowana przez przepisy, wedle których obowiązku noszenia maseczek nie mają:

 • kierowcy samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z dzieckiem do lat 4,
 • dzieci do ukończenia 4 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób obsługujących interesantów lub klientów,
 • żołnierze i funkcjonariusze wykonujący zadania służbowe,
 • na terenie obiektów sportowych sędziowie, osoby uprawiające sport oraz ich trenerzy,
 • kierowcy w transporcie publicznym, jeśli zostali w odpowiedni sposób oddzieleni od pasażerów,
 • duchowni podczas czynności lub obrzędów religijnych,
 • żołnierze i funkcjonariusze wykonujący zadania służbowe.

Jakie kary za brak maseczki?

Choć początkowo do noszenia maseczek podchodzono sceptycznie, kwestionując ich skuteczność, to obecnie brak maseczki w miejscu publicznym grozi poważnymi konsekwencjami. Takie same są zresztą przewidziane w przypadku innego rodzaju niedozwolonych działań, np. przy organizacji zgromadzeń lub opuszczaniu miejsca kwarantanny. O przestrzeganie nowych przepisów związanych z pandemią COVID-19 dbają policjanci i urzędnicy. Za brak maseczki lub innej osłony twarzy grozi mandat, ukaranie grzywną przez sąd lub kara administracyjna nakładana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Jakie są kary za brak osłony twarzy (niezasłanianie nosa oraz ust) lub inne złamanie ograniczeń? Za złamanie przepisów można dostać do 500 zł mandatu, a w przypadku kilku wykroczeń - od tysiąca do nawet 5 tys. zł grzywny sądowej, gdy dana osoba nie przyjmie mandatu i do 30 tys. zł kary administracyjnej, a także nawet do roku więzienia, jeżeli osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca izolacji, w którym ma obowiązek przebywać.

DOSTĘP PREMIUM