Egzaminy 2020 a koronawirus. Czy w szkole trzeba być w maseczce? Co można ze sobą przynieść?

Egzaminy w tym roku będą inne niż wcześniej. Aby minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała specjalne wytyczne. Jakie zasady obowiązują podczas egazminów? Kiedy obowiązkowo trzeba mieć zakryte usta i nos?
Zobacz wideo

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów  ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Lista zaleceń jest bardzo długa. 

Egzaminy. Jakie zasady obowiązują podczas egzaminów?

Według wytycznych na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. "Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych" - czytamy dalej w opublikowanym na stronie CKE komunikacie

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych ani maskotek. Podczas egzaminu każdy zdający ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

"Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja. (...) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających" - zaznaczono. 

Egzaminy. Czy trzeba zakrywać nos i usta?

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. 

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje uczniów do moment zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający mają jednak obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do nich nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzą do toalety
3) podchodzi do nich egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni 
4) kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzą z sali egzaminacyjnej.

"Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku" - zaznaczono jednak w komunikacie. 

Co ważne, również ławki w sali egzaminacyjnej będą musiały być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, a szkoły przed i po każdym egzaminie muszą zdezynfekować ławki i krzesła oraz wprowadzić takie rozwiązania, które pozwolą uniknąć grupowania się uczniów przed szkołą czy na korytarzach. 

Zdającym nie mogą towarzyszyć rodzice. 

Oprócz szczegółowych zaleceń, do dyrektorów szkół trafią też plakaty, które przed wejściem do budynku będą przypominać o najważniejszych zasadach, m.in. o tym, aby zachować dystans, dezynfekować ręce czy nie wchodzić do szkoły, gdy ktoś z rodziny przebywa na kwarantannie. 

Matury - w tym roku wyjątkowo bez cześci ustnej - mają się rozpocząć 8 czerwca, egzaminy ósmoklasisty - 16 czerwca.

Wszystkie wytyczne CKE można znaleźć na stronie: https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/

Posłuchaj w aplikacji TOK FM.

TOK FM PREMIUM