Komisja Europejska przepytuje województwa ze strefami anty-LGBT. Domaga się "oceny ryzyka dyskryminacji"

Komisja Europejska żąda wyjaśnień od marszałków pięciu województw, w których sejmiki przyjęły uchwały anty-LGBT. Sprawa może się skończyć nawet utratą unijnego wsparcia dla polskich samorządów.
Zobacz wideo

Pytania Komisji Europejskiej dotyczą tych sejmików, które przegłosowały uchwały anty-LGBT oraz kontrowersyjne - przygotowane przez Ordo Iuris - Samorządowe Karty Praw Rodziny. List z Brukseli został wysłany do marszałków pięciu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego i małopolskiego. Komisja Europejska żąda, by tamtejsi marszałkowie zbadali, czy unijne pieniądze nie będą wydawane z naruszeniem unijnych zasad. Chodzi zwłaszcza o poszanowanie godności człowieka, ale też praw mniejszości, w tym o zasadę równego traktowania. - Ja wiedziałam, że tak będzie - skomentowała na Twitterze adwokatka, Anna Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wielokrotnie zwracał uwagę na to, że uchwały anty-LGBT m.in. ograniczają prawa i wolności mieszkańców danych gmin i prowadzą do ich dyskryminacji. 

"Komisja Europejska pragnie podkreślić Państwa odpowiedzialność jako instytucji zarządzającej środkami UE za przestrzeganie obowiązującego prawa, w szczególności zasady niedyskryminacji. Przyjęte niedawno przez samorządy lokalne deklaracje, oświadczenia lub uchwały określające postulaty społeczności LGBTI mianem "ideologii" oraz uznające obecność osób LGBTI za niepożądane na zarządzanych przez siebie obszarach, stawiają pod znakiem zapytania zdolność regionalnych instytucji zarządzających do zapewnienia zgodności z horyzontalną zasadą niedyskryminacji przy wdrażaniu programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych" - pisze KE w liście do marszałków.

"Komisja chciałaby otrzymać od Państwa wyjaśnienia i ocenę ryzyka dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w kontekście dostępu do projektów współfinasowanych z funduszy polityki spójności UE w Państwa regionie. Jednocześnie Komisja oczekuje, że w odpowiedzi na niniejsze pismo, podlegające Państwu służby wzmocnią działania promujące równość i niedyskryminację(...)" - czytamy w liście KE do marszałków pięciu województw.

Uchwały anty-LGBT i kontrowersyjne Samorządowe Karty Praw Rodziny są przez wielu prawników i ekspertów od tematyki dyskryminacji uznawane za przejaw homofobii i nietolerancji. Potwierdził to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który część z tych uchwał (gminnych, powiatowych, wojewódzkich - przyp. red.) zaskarżył do sądów administracyjnych. Na razie żadne orzeczenia jeszcze nie zapadły - terminy rozpraw były wyznaczone, ale ze względu na pandemię musiały zostać odłożone. 

DOSTĘP PREMIUM