Protest głodowy pacjentów ośrodka w Gostyninie. Trwają negocjacje z dyrekcją placówki

W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie trwa protest głodowy części pacjentów. Według Ministerstwa Zdrowia postulaty protestujących dotyczą m.in. zabezpieczenia socjalnego i bytowego. Dyrekcja KOZZD informuje, że trwają negocjacje z protestującymi.
Zobacz wideo

- W KOZZD aktualnie przebywa 87 pacjentów, około jedna trzecia z nich dołączyła do protestu głodowego. Aktualnie trwają negocjacje z protestującymi - poinformował w czwartek dyrektor KOZZD w Gostyninie dr n. med. Ryszard Wardeński, odpowiadając na przesłane wcześniej pytania PAP, dotyczące protestu przebywających tam pacjentów. Dyrektor KOZZD zastrzegł jednocześnie, iż "dla dobra tych negocjacji" nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia podało, że w poniedziałek (22 czerwca), w KOZZD "w wyniku podjęcia przez jego dyrekcję decyzji o wprowadzeniu tymczasowych zaostrzeń sanitarnych, doszło do konfliktu pomiędzy grupą pacjentów a kierownictwem" - za pośrednictwem sekretariatu placówki we wtorek, 23 czerwca, do resortu "wpłynęły postulaty 18 osób umieszczonych w ośrodku oraz informacja o podjętym przez nich proteście głodowym".

"Zgłoszone postulaty dotyczą przede wszystkim podjęcia działań, w wyniku których osoby te miałyby uzyskać zwiększenie swobody i obejmują żądania dotyczące zabezpieczenia socjalnego i bytowego" - poinformowało w czwartek biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, odpowiadając na pytania PAP.

Jak podkreślił resort, "niezwłocznie po analizie przekazanych postulatów Ministerstwo Zdrowia podjęło rozmowy z kierownictwem, jak i pełnomocnikiem do spraw psychiatrii, celem podjęcia działań w zakresie złagodzenia zaistniałego konfliktu" - w wyniku prowadzonych rozmów kierownik ośrodka zorganizował w środę spotkanie, w którym uczestniczyli lekarze prowadzący zajęcia terapeutyczne oraz przedstawiciele grupy protestujących pacjentów.

"Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację"

"Aktualna sytuacja w ośrodku jest przez Ministerstwo Zdrowia monitorowana. Pierwsze rozmowy zakończyły się 24 czerwca podpisaniem protokołu przez przedstawicieli pacjentów. Niemniej jednak rozmowy będą nadal kontynuowane przez kierownictwo ośrodka z osobami w nim umieszczonymi" - podał resort. Zaznaczył przy tym, iż w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzone są prace, których celem jest przygotowanie odpowiedniej nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

"Jednocześnie nadal trwają starania o rozpoczęcie budowy nowego docelowego ośrodka, dlatego w projekcie wprowadzono konieczne zmiany dotyczące maksymalnych limitów środków finansowych przeznaczonych na ośrodek tak, aby zabezpieczyć ww. na przeprowadzenie 3-letniej inwestycji" - podkreśliło biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje m.in. portal gostynin24.pl, protest głodowy pacjentów KOZZD w Gostyninie, którzy domagają się poprawy warunków bytowych w przepełnionej ich zdaniem placówce, rozpoczął się we wtorek - bierze w nim udział niemal połowa pacjentów, a wcześniejsza odpowiedź dyrekcji na ich postulaty nie była zadowalająca.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że z uwagi na znaczne przekroczenia liczby osób umieszczanych w KOZZD w Gostyninie konieczne jest wskazanie innego zakładu psychiatrycznego, w którym będzie wykonywana obserwacja. Resort skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Projekt przygotowano w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Projektowane rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. Jak oceniono, wejście w życie przepisów w tym terminie jest "uzasadnione i konieczne z uwagi na sytuację, jaka powstała w związku ze stałym wzrostem liczby pacjentów kierowanych do ośrodka, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu".

KOZZD w Gostyninie powstał jako podmiot leczniczy, podlegający Ministerstwu Zdrowia, na mocy ustawy z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie wobec życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Placówka działa na terenie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, który użycza placówce pomieszczeń. Z danych publikowanych przez KOZZD wynika, że dysponuje on trzema oddziałami, w których prowadzone jest postępowanie terapeutyczne wobec osób umieszczonych tam zgodnie z przepisami ustawy.

"Ze względu na specyfikę Ośrodka przebywają w nim osoby, które zostały określone przez przepisy prawa jako osoby stwarzające bardzo wysokie ryzyko dokonania czynu przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej innych osób" - informuje na swej stronie internetowej gostyniński KOZZD. Podaje przy tym, iż do dyspozycji pacjentów jest Pracownia Terapii Zajęciowej oraz teren sportowy.

W 2017 r. powstał projekt utworzenia osobnej siedziby KOZZD w Gostyninie. Dzięki temu jego działalność miała zostać oddzielona od Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej. Przewidywano wówczas, że w nowej siedzibie KOZZD o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. metrów kw. funkcjonowałyby trzy pawilony z sześcioma oddziałami, na każdym po 10 jednoosobowych sal - taki układ gwarantować ma bezpieczeństwo i ograniczyć niekontrolowane kontakty między pensjonariuszami.

Podobnie jak Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, także nowa siedziba KOZZD miała być chroniona przed samowolnym oddaleniem się pensjonariuszy wysokim na 5 metrów i ogrodzenie z siatki o wysokości 3 metrów. Cały teren byłby także monitorowany, w tym pomieszczenia pawilonów i teren przyległy. Uruchomienie placówki planowano wstępnie na 2019 r.

Jako pierwszy do KOZZD w Gostyninie trafił Mariusz T., pedofil skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia, który na początku 2014 r. zakończył odbywanie tej kary. Od września 2019 r. przebywa on w jednym z Zakładów Karnych, gdzie odbywa karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej w latach 2006-14, gdy odbywał on pierwszy wyrok w placówce penitencjarnej w Strzelcach Opolskich. Chodzi o wyrok wobec Mariusza T., jaki w lipcu 2015 r. wydał Sąd Rejonowy w Gostyninie.

TOK FM PREMIUM