WSA unieważnił uchwałę "anty-LGBT" Rady Gminy Istebna. "Miażdżące uzasadnienie"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził we wtorek nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową.
Zobacz wideo

Sąd stwierdził, że rada gminy podejmując taką uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej. W uzasadnieniu sąd wskazał, że termin "ideologia LGBT" nie został w obecnej sytuacji społecznej w Polsce dookreślony, że nie jest to pojęcie jasne, precyzyjne, a przynajmniej niekontrowersyjne. Sąd uznał, że w obecnych warunkach w Polsce pojęcie to dotyczy ludzi z grona LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący, polegający na wyłączaniu ich ze wspólnoty ze względu na ich preferencje seksualne i tożsamość płciową.

Sąd uznał ponadto, że uchwała narusza art. 32 Konstytucji RP. - Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia tych osób - to argumenty najcięższego kalibru, którymi sąd poczuł się zobligowany do stwierdzenia nieważności uchwały - podkreślił sędzia Krzysztof Wujek w ustnym uzasadnieniu.

- Ideologia jest zawsze związana z ludźmi; słownikowa definicja podaje, że to system poglądów, idei, pojęć, wyznawanych przez jednostki lub grupy ludzi. Termin strefa wolna de facto odnosi się również do ludzi z tego grona LGBT. Mówienie, że to ideologia, a nie ludzie, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość - dodał.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich uchwały zaskarżył, bo uznał, że są dyskryminujące i niezgodne z prawem. Zaskarżył dziewięć z nich do wojewódzkich sądów administracyjnych. W dwóch przypadkach sądy już skargi odrzuciły, stąd decyzja o pójściu również do NSA. Obydwa odrzucone rozstrzygnięcia były w Krakowie

TOK FM PREMIUM