Kolejna uchwała anty-LGBT unieważniona przez sąd. "W naszych społecznościach mieszkają różni ludzie"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu - po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich - unieważnił uchwałę anty-LGBT podjętą przez radnych gminy Klwów. To druga taka decyzja sądów w ciągu dwóch dni.
Zobacz wideo

Według radomskiego sądu radni gminy Klwów przekroczyli uprawnienia. Jak uzasadniał sędzia, "w naszych małych społecznościach mieszkają różni ludzie, a gminy powinny działać tak, żeby każdy czuł się tam, jak u siebie w domu".

Rada Gminy Klwów uchwałę pod hasłem "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT" przyjęła w czerwcu 2019 roku. "Radykałowie dążą do rewolucji kulturowej w Polsce, atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej" - przekonywali w uchwale tamtejsi radni. Dalej podkreślali, że nie zgadzają się na "wczesną seksualizację dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia” i stoją na straży "wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców". Całą treść można znaleźć tu.

Uchwałę rady gminy zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Przekonywał, że lokalne prawo w kilku miejscach łamie polską konstytucję, ograniczając m.in. prawa i wolności mieszkańców Klwowa, a także wykraczając poza zakres działania rady gminy. 

Po tej skardze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu uchwałę unieważnił.

Podobną decyzję podjął wczoraj (we wtorek 14 lipca) WSA w Gliwicach - tam także unieważniona została uchwała "anty-LGBT" przyjęta przez gminę Istebna. Sąd stwierdził, że rada gminy podejmując taką uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej. >> Czytaj więcej na ten temat

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM