Poczta Polska zgubiła... wszystkie akcje Skarbu Państwa. Teraz firma próbuje rozwiązać kłopot

Dzięki sejmowej większości Poczta Polska dostanie zapewne ok. 70 mln wydane na przygotowania do wyborów, których nie było. Ale zmarnowane pieniądze to nie jedyna ciekawa informacja, dotycząca tej firmy. Portal prawainwestora.pl poinformował, że Poczta Polska "utraciła" odcinek zbiorowy akcji, który w depozycie złożył Skarb Państwa. Taki dokument to potwierdzenie prawa własności państwa do wszystkich akcji spółki.
Zobacz wideo

"Działając na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 - A 00077414000 ("Odcinek Zbiorowy Akcji")" - tak brzmi komunikat zamieszczony przez Pocztę Polską w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak wyjaśnia portal prawainwestora.pl, "na szczęście dla Poczty zgubiono akcje imienne".  "Więc mimo tego braku spółka, na podstawie wpisów do księgi akcyjnej, przez cały czas uznawała Skarb Państwa, za swojego jedynego akcjonariusza. Skarb Państwa wybrnie więc z tego całego zamieszania z akcjami. Pozostaje żałować, że Poczta Polska została pozbawiona możliwości przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Wtedy dopiero by się działo!" - czytamy.

Nie wiadomo, kiedy w spółce dostrzeżono zgubę. Wiadomo za to, że miesiąc temu, 22 czerwca, zarejestrowano zmiany statutu Poczty Polskiej, które były efektem uchwały podjętej przez walne zgromadzenie, jakie odbyło się w połowie maja 2020 roku. Wprowadzony do statutu zapis daje możliwość umorzenia "utraconego odcinka zbiorowego akcji". I właśnie, żeby takie działania przeprowadzić, Poczta Polska musiała poinformować o zgubie. Ostatnim etapem procedury ma być wydanie duplikatu dokumentu akcji, które się w firmie zapodziały.

TOK FM PREMIUM