Dlaczego wyją syreny? Co oznacza wyjąca syrena? Rodzaje alarmów dźwiękowych

Zdarza się, że kilka czy nawet kilkanaście razy w roku w polskich miastach wyją tzw. syreny. Przeciągły, powtarzający się alarm usłyszymy zarówno w Krakowie, Warszawie, Białymstoku czy Szczecinie, nasze położenie nie ma znaczenia. Dlaczego wyją syreny? Co oznacza wyjąca syrena? Rodzaje alarmów dźwiękowych.
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Dlaczego wyją syreny?
  • Jakie są rodzaje alarmów dźwiękowych, tzw. syren?
  • Co oznacza wyjąca syrena?

Dlaczego wyją syreny? Co oznacza wyjąca syrena?

Dlaczego wyją syreny? Są one częścią akustycznych (dźwiękowych) systemów alarmowych, czyli struktur zarządzania kryzysowego, które mają ostrzegać okoliczną ludność przed różnymi rodzajami niebezpieczeństwa. W celu nadania takiego sygnały wykorzystuje się m.in. syreny zakładów pracy, straży pożarnej i regionalne rozgłośnie radiowe. Powodem ich uruchomienia mogą być: nalot bombowy, atak terrorystyczny, skażenie terenu czy klęska żywiołowa. Ale sygnały, które słyszymy w polskich miastach, najczęściej mają zupełnie inne znaczenie. 

Co oznacza wyjąca syrena? Skoro więc syreny służą do ostrzegania przed zagrożeniem, to czemu po ich uruchomieniu nic się nie dzieje? Odpowiedź jest banalna, ponieważ są to jedynie testy przeprowadzane na wypadek prawdziwego niebezpieczeństwa. O takim teście mieszkańcy informowani są z wyprzedzeniem, np. poprzez lokalne portale informacyjne. Organizacją testów zajmują się Powiatowe i Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Syreny mogą zostać uruchomione także z okazji obchodów ważnego święta lub w celu upamiętnienia doniosłych wydarzeń. Dzieje się tak chociażby 1 sierpnia w tzw. godzinę W, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a także 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Dlaczego wyją syreny? Jakie są rodzaje alarmów dźwiękowych, tzw. syren?

Wyjące w mieście syreny i towarzyszący im komunikat różnią się w zależności od rodzaju zagrożenia oraz statusu alarmu. Jakie są rodzaje alarmów dźwiękowych, tzw. syren? Podczas ogłaszaniu alarmu puszczany jest modulowany (wznoszący i opadający) dźwięk syren trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, np. skażenie terenu) dla… Natomiast odwołaniu alarmu towarzyszy ciągły dźwięk syren trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, np. atak terrorystyczny) dla…

O ile taki alarm nie ma charakteru testowego i nie towarzyszy obchodom święta lub rocznicy, powinniśmy po jego usłyszeniu działać szybko, ale rozważnie i z głową. Nie wolno nam panikować. W zależności od rodzaju alarmu możemy usłyszeć następujące komunikaty:

1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około godz. min… może nastąpić skażenie… (rodzaj skażenia) w kierunku…(kierunek);

2. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami: Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: Uwaga! Uwaga! Uwaga! (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas jego wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców).

TOK FM PREMIUM