Bon turystyczny. Od kiedy i jak można z niego skorzystać? Gdzie sprawdzić listę podmiotów, które będą go honorować?

Już od 1 sierpnia będzie można aktywować bon turystyczny. W jaki sposób? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Ile wynosi wsparcie? Do kiedy i na co można je wykorzystać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Zobacz wideo

Od kiedy można korzystać z bonu turystycznego?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Bon turystyczny będzie można aktywować od soboty 1 sierpnia, na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Oznacza to, że z bonu turystycznego skorzystają rodzice, którzy mają co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. Należy pamiętać, że na jedno dziecko przysługuje jeden bon turystyczny w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - bon turystyczny wynosi 1000 zł.

Bon turystyczny przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Jak aktywować bon turystyczny?

Aby skorzystać z bonu turystycznego należy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak go założyć? Szczegółową instrukcję można znaleźć tutaj.

Po założeniu konta na PUE, należy aktywować bon turystyczny - w zakładce [Ogólny], w menu bocznym znajdzie się zakładka "Polski Bon Turystyczny". Aby aktywować bon musisz podać swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Co ważne - bon turystyczny będzie można aktywować od 1 sierpnia. Nie musisz składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

Jeśli masz dziecko niepełnosprawne i chcesz skorzystać z bonu w wysokości 1000 zł - musisz na PUE ZUS złożyć "Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego" (DBT). Do oświadczenia dołącz kopię orzeczenia dziecka o:

- niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji - wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W jaki sposób płacić bonem turystycznym?

Po aktywacji bonu turystycznego na PUE ZUS, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Ten kod podasz, gdy będziesz płacić za usługi (np. w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz poprzez SMS kod potwierdzający płatność, który musisz podać osobie przyjmującej płatność.

Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może ponownie go wpisać. Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod potwierdzający płatność bonem (ten, który dostaniesz przez SMS), płatność będzie anulowana. Musisz wtedy ponownie podać kod obsługi płatności (z e-maila lub z PUE ZUS), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz SMS-em.

Co jeśli usługa, za którą płacę bonem przekracza jego wartość? Wówczas brakującą część można zapłać gotówką lub przelewem. Stan wykorzystania środków z bonu można sprawdzić na PUE ZUS.

Kiedy należy aktywować bon turystyczny?

Bon można aktywować w dowolnym momencie, na przykład na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Gdzie znajdę listę podmiotów, w których można skorzystać z bonu turystycznego?

Bonem turystycznym można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu będzie dostępna na stronach:  www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Do kiedy można korzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę za pomocą bonu, możesz z niej skorzystać po tym terminie.

Informacje o bonie turystycznym - gdzie znajdę?

Informacje o Polskim Bonie Turystycznym można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym ZUS uruchomił specjalną, całodobową infolinię (22 11 22 111), na której udzielane są informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl.

TOK FM PREMIUM