Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Z czym uczniowie poradzili sobie najlepiej, a co wypadło najgorzej?

59 procent z języka polskiego i dużo słabiej, bo tylko 46 procent z matematyki - to tegoroczne średnie wyniki z egzaminu ósmoklasistów, które podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Zobacz wideo

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego 45 proc., z rosyjskiego 48 proc., z francuskiego 72 proc., z hiszpańskiego 66 proc. i z włoskiego 57 proc.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych i otrzymają zaświadczenia o wynikach. Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zwrócił uwagę, że chociaż ze względu na epidemię uczniowie musieli przygotowywać się do egzaminów zdalnie, to spora grupa zdających uzyskała bardzo wysokie wyniki. - Mam na myśli wyniki między 90 a 100 procent. W przypadku języka polskiego to prawie 8 tysięcy uczniów; matematyki - ponad 20 tysięcy uczniów; języka angielskiego - ponad 56 tysięcy uczniów - wyliczał Smolik. 

Jeśli chodzi o umiejętności, które poszły uczniom najlepiej, szef CKE wskazał m.in. odbiór tekstów kultury (w przypadku egzaminu z polskiego) czy zadania związane z odbiorem informacji przedstawionych na grafach (w matematyce). Smolik zwrócił też uwagę na to, z czym dużo ósmoklasistów wciąż ma jeszcze problemy. - W przypadku języka polskiego i obcego widzimy, że pracy wymaga doskonalenie umiejętności związanych ze znajomością gramatyki - powiedział. - W przypadku matematyki trudność sprawiało uczniom zadanie wymagające uzasadniania tezy dotyczącej podanego wielokąta. W ogóle zauważamy, że wszystkie zadania, które sprawdzają wiadomości i umiejętności związane z geometrią wypadają słabiej - dodał. 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku ze względu na epidemię egzamin ósmoklasisty nie został przeprowadzony w pierwotnym terminie w kwietniu, lecz przesunięto go na czerwiec. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową.

DOSTĘP PREMIUM