Fundusz Ziobry wspiera projekt walczący z "przestępstwami pod wpływem ideologii LGBT"

Fundusz Sprawiedliwości, podlegający pod Ministerstwo Sprawiedliwości, znany m.in. z tego, że przekazał już 50 milionów złotych na działania byłego egzorcysty, w założeniu miał pomagać ofiarom przestępstw. W ramach tej "pomocy" wspiera projekt "walki z przestępstwami pod wpływem ideologii LGBT".
Zobacz wideo

Projekt nosi nazwę "Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT". Ma go realizować fundacja Strażnik Pamięci, której szefem jest Paweł Lisicki, naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Pieniądze pójdą na wydanie serii zeszytów "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT", które będą dołączane do tygodnika "DoRzeczy" oraz na dwie konferencje o tej tematyce. Pierwszy z zeszytów został już wydany i znalazł się w nim wywiad z prezesem Ordo Iuris. 

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej fundacji. Są tam również wypunktowane jego cele:

  1. Dokonanie szczegółowej analizy wiedzy w zakresie znajomości art. 194 oraz 196 kodeksu karnego ze stanem bieżącym.
  2. Opracowanie działań zwiększających wiedzę obywateli w zakresie przysługujących im praw w kwestiach łamania praw sumienia ludzi wierzących oraz wolności wyznania.
  3. Opracowanie materiałów, które będzie można wykorzystać w celach edukacyjnych przez nauczycieli, rodziców, jednostki naukowe.
  4. Zwiększenie wiedzy Polaków o problemie oddziaływania ideologii LGBT na osoby wyznające wiarę katolicką oraz przypadków obrazy ich uczuć religijnych.
  5. Upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego.
  6. Uświadomienie wagi i roli edukacji seksualnej dzieci.
  7. Pokazanie wpływu jaki ruch LGBT osiąga w państwach Unii.
  8. Wskazanie konkretnych wydarzeń będących przykładami ograniczenia wolności sumienia w Polsce wraz z pokazaniem problemu granic artystycznych w wykorzystaniu symboli religijnych (pokazanie przykładów ma walor edukacyjny i sygnalizuje że problem istnieje, ułatwia zrozumienie szkodliwości działań).

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM