Premier zapowiada konkretną pomoc dla Białorusi. Rząd przeznaczy na nią 50 mln zł

Pomoc dla represjonowanych, ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla relegowanych, pomoc niezależnym mediom i polskim NGOs wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Zobacz wideo

Wartość programu pomocy Białorusi ma wynieść 50 mln zł - poinformował w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Wezwał też władze białoruskie, by rozważyły ponowne wybory - wolne i pod okiem międzynarodowych obserwatorów.

Premier powiedział, że Polska, która przyjęła Ukraińców z terenów dotkniętych wojną, "może tak samo stać się drugim domem dla represjonowanych, poszkodowanych Białorusinów". 

Przypomniał wydarzenia z sierpnia 1980 r. i późniejsze represje wobec strajkujących i zaangażowanych w tworzenie ”Solidarności”.

- Dzisiaj to samo dzieje się na Białorusi - dodał. - Nie sposób przewidzieć, ilu obywateli Białorusi znajdzie się w takim położeniu, ale chcemy umożliwić wszystkim, którzy będą represjonowani przez autorytarne władze Białorusi, przyjazd do Polski i tutaj rozwój, tutaj życie - zapowiedział.

 Rządowy plan pomocy dla Białorusinów zakłada wsparcie dla represjonowanych - wyrzucanych z pracy, pobitych i poszkodowanych. Premier zapowiedział rozbudowę polskiego i polsko-amerykańskiego programu pomocy poszkodowanym. - Polska może stać się drugim domem dla represjonowanych, poszkodowanych Białorusinów - podkreślił.

Zaproponujemy również program stypendialny dla studentów, naukowców relegowanych w ramach represji z białoruskich uczelni. - Uzyskają oni możliwość studiów, pracy w Polsce - zapewnił szef rządu.

 - W sytuacji, kiedy stawką jest życie, zdrowie, bezpieczeństwo, nie ma czasu do stracenia. Zaproponujemy zatem szczegółowy pakiet obejmujący zwolnienia z opłat, a w szczególnych wypadkach również zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentów i ułatwienia w dostępie do rynku pracy - kontynuował premier. 

Ułatwienia przy wjeździe do Polski

Zadeklarował ułatwienia przy wjeździe na teren Rzeczypospolitej, w tym zwalnianie z opłat wizowych, a w sytuacjach szczególnych wpuszczanie do Polski również bez odpowiednich papierów - Przypomniał że ułatwia to specjalna procedura funkcjonująca w ramach umowy z Schengen - tzw. wiza humanitarna. 

- Zaproponujemy również program stypendialny im Wincentego Konstantego Kalinowskiego - to wspólny bohater Białorusi, Litwy i Polski - program dla studentów, naukowców, relegowanych z białoruskich uczelni. Uzyskają oni możliwość studiów, pracy w Polsce - wymieniał szef rządu.

Zapowiedział również pomoc niezależnym mediom, jak telewizja Biełsat, strona Karta97, radio Racja. - Kiedy na Białorusi z godziny na godzinę może zostać odłączony internet, ważne jest, aby kanałów, którymi Białorusini kontaktują z wolnym światem, było jak najwięcej - mówił premier.

Zapowiedział stworzenie stałych mechanizmów finansowania niezależnych mediów poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Ma zostać uruchomiony nowy program Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla organizacji pozarządowych wspierających społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i tamtejsze niezależne media.

Morawiecki dodał, że NGOs muszą stać się „prawdziwą obywatelską arką i schronieniem”. - To nie uda się bez wsparcia, które chcemy zapewnić organizacjom trzeciego sektora właśnie poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej - dodał.

Według premiera nie ma w pełni bezpiecznej Polski ani Europy bez bezpieczeństwa Białorusi. - Otworzyliśmy nasze serca dla Białorusi, chcemy otworzyć nasze granice i uczelnie- zapewnił. Podkreślił, że Polska chce pokazać sobie i Europie, że "społeczeństwo białoruskie nie stoi samotnie naprzeciw zorganizowanemu aparatowi represji, które potępiamy". 

Sejm potępia przemoc Łukaszenki

Sejm w uchwale przyjętej w piątek przez aklamację potępił stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji oraz zwrócił się do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi. Sejm zaapelował też do PE, RE i KE o podjęcie zdecydowanych działań. 

Morawiecki podziękował Sejmowi "za uchwałę, która w jednoznaczny sposób potwierdza wsparcie Polski dla aspiracji wolnościowych obywateli białoruskich". Jego zdaniem "obywatele Białorusi nie potrzebują dziś mglistych zapewnień, a konkretów i Polska ten konkretny plan Solidarności z Białorusią proponuje". 

- Nasze działania, Polski oraz Unii Europejskiej, nie będą w żadnej mierze ingerencją o charakterze politycznym w wewnętrzne sprawy naszego sąsiada. Inne państwa nie mogą narzucać społeczeństwu białoruskiemu określonych projektów politycznych czy ustrojowych, ale możemy i powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do Białorusinów i to właśnie czynimy - zaznaczył.

Podkreślił, że "o przyszłości Białorusi mają prawo decydować tylko sami Białorusini, a naszą rolą jest zapewnić im możliwość skorzystania z tego prawa". - Dlatego dziś wzywamy władze białoruskie, aby rozważyły ponowne, wolne wybory. Te wybory muszą być uczciwe i autentyczne, najlepiej z udziałem obserwatorów międzynarodowych - zaapelował.

Morawiecki przypomniał swoją propozycję zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. Dodał, że coraz więcej zachodnich państw przychyla się do tej propozycji. - W sprawie Białorusi nie można zakładać maski obojętności czy neutralności - powiedział.

DOSTĘP PREMIUM