Dodatek solidarnościowy. ZUS przypomina: poniedziałek ostatnim dniem na złożenie wniosku

Poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym można wnioskować o dodatek solidarnościowy - przypomniała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Podkreśliła, że dotychczas ZUS wypłacił w ramach tego dodatku już około 305 mln złotych.
Zobacz wideo

Dodatek solidarnościowy wynosi 1,4 tys. zł miesięcznie. - Świadczenie to wprowadzone zostało z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa - podkreśliła Uścińska, przypominając, że poniedziałek, 31 sierpnia, jest ostatnim dniem, w którym można wnioskować o ten dodatek. - Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Czyli, jeśli ktoś złoży wniosek dziś to dostanie dodatek za jeden miesiąc - sierpień - zaznaczyła prezes Zakładu.

Wskazała również, że złożenie wniosku jest bardzo proste, a wypłata świadczenia, jak mówiła, następuje bardzo szybko. - Staramy się realizować nasze motto "dziś wniosek jutro świadczenie" - przekonywała w rozmowie z PAP.

Poinformowała również, że z danych ZUS wynika, iż częściej o środki wnioskują kobiety, które stanowią 58 proc. wnioskodawców. - Pod względem wieku największa liczba wniosków, czyli około 33 proc., pochodzi od osób między 26. a 35. rokiem życia - dodała prezes Zakładu.

Dotychczas ZUS wypłacił już około 305 mln złotych z tytułu dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy. Kto może składać wniosek?

O świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID-19 pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM