Program Dobry Start 300 plus. Jak złożyć wniosek o "Wyprawkę plus"?

Przygotowanie dzieci na nowy rok szkolny to przede wszystkim spory wydatek dla rodziców. Jednocześnie nie wszyscy zainteresowanie wiedzą, że część tych kosztów może pokryć państwo. Sprawdź, jak złożyć wniosek w programie Dobry Start 300 plus.
Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

·               Program Dobry start 300 plus. O co chodzi?

·               Dla kogo wyprawka 300 plus?

·               Kiedy i jak złożyć wniosek o 300 plus?

Program Dobry start. O co chodzi? Dla kogo wyprawka plus?

Zeszyty, książki, przybory i ubrania – skompletowanie wyprawki na nowy rok szkolny bywa problematyczne. Jednocześnie nie wszyscy zainteresowanie wiedzą, że część tych kosztów może pokryć państwo.

Program Dobry start, nazywany także "300 plus", funkcjonuje już od kilku lat, a jego celem jest pomoc finansowa dla rodziców, którzy przygotowują wyprawkę szkolną dla dzieci. Dla kogo wyprawka plus? Jest to jednorazowe świadczenie przysługujące raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Nie dotyczy to przedszkolaków i studentów, którzy nie są objęci świadczeniem.

Wyprawka plus, czyli 300 plus. Jak złożyć wniosek?

Z programu Dobry start można skorzystać, jeżeli dzieci spełniają wskazane wyżej wymogi. Aby otrzymać 300 plus, należy jednak złożyć wniosek. Osobami uprawnionymi do tego są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o wsparcie finansowe dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jak złożyć wniosek o wyprawkę plus? Wniosek można złożyć na dwa sposoby – online i osobiście. Pierwszy sposób jest polecany ze względu na trwającą pandemię COVID-19.

Składanie wniosków online jest możliwe od 1 lipca. Można to zrobić przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Osobiste składanie wniosków (drogą tradycyjną) jest dostępne od 1 sierpnia. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Uprawnionymi instytucjami są urzędy miasta lub gminy, ośrodki pomocy społecznej lub innej jednostki wyznaczone w danej gminie (np. centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek o 300 plus należy złożyć maksymalnie do 30 listopada, jednak złożenie go do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie finansowe trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

DOSTĘP PREMIUM