Mniej niż połowa Polaków ufa policji. Jeszcze gorsze wyniki Kościoła i rządu [SONDAŻ]

Największym zaufaniem Polaków cieszą się: wojsko (74,1 proc.), NATO (68,7 proc.) i Unia Europejska (55,4 proc.) - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Ranking zaufania zamykają: rząd (33,7 proc.), parlament (27,1 proc.) i Trybunał Konstytucyjny (26,4 proc.).
Zobacz wideo

W sondażu zapytano Polaków o zaufanie do wojska, NATO, Unii Europejskiej, policji, Kościoła, sądów, rządu, parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego. Z badania wynika, że polskiemu wojsku ufa 74,1 proc. badanych, przy czym 26,4 proc. "zdecydowanie", "raczej" - 47,6 proc. Brak zaufania wyraziło 11,5 proc. uczestników sondażu (8,4 proc. "raczej", a 3,1 proc. "zdecydowanie").

Drugie miejsce zajęło NATO, wobec którego zaufanie deklaruje 68,7 proc. badanych (24,5 proc. "zdecydowanie", 44,2 proc. "raczej"). Nieufność do Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraziło 12,2 proc. osób (3,8 proc. "zdecydowanie", 8,4 proc. "raczej").

Podium rankingu zaufania zamyka Unia Europejska, która uzyskała pozytywną odpowiedź 55,4 proc. ankietowanych, przy czym zdecydowanie ufa jej 15,1 proc., raczej 40,3 proc. Nieufność wobec UE zadeklarowało 25,7 proc. osób (14,2 proc. "zdecydowanie" i 11,5 proc. "raczej").

Niskie zaufanie do policji i Kościoła 

Jak wynika z sondażu IBRiS, policji ufa mniej niż połowa Polaków. Pozytywne odpowiedzi wobec tej służby mundurowej wybrało 45,4 proc. osób (14,2 proc. ufa jej zdecydowanie, a "raczej" 31,2 proc.). Brak zaufania do policji wyraziło 32,8 proc. badanych (10,2 proc. zdecydowanie, a 22,6 proc. "raczej").

40,4 proc. uczestników badania, ma zaufanie do Kościoła Katolickiego. Zdecydowanie ufa mu 17,9 proc. osób, a raczej 22,5 proc. Brak zaufania do Kościoła deklaruje 42,4 proc. ankietowanych (18 proc. "zdecydowanie", a "raczej" 24,4 proc.).

Zaufanie do sądów wyraziło 34,1 proc. uczestników sondażu (4,7 proc. ufa "zdecydowanie", a 29,4 proc. "raczej"). Negatywne odpowiedzi wybrało 46,3 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa im 21,4 proc., a raczej 24,9 proc.

Ranking zaufania. Politycy zamykają stawkę 

Odrobinę gorzej wypadł rząd, któremu według sondażu ufa 33,7 proc. Polaków (12,1 proc. "zdecydowanie", a 21,6 proc. "raczej"). Brak zaufania deklaruje wobec rządu 56,8 proc. osób (35 proc. "zdecydowanie", 21,8 proc. "raczej").

Jeszcze mniejszym zaufaniem cieszy się parlament. Pozytywne odpowiedzi wybrało 27,1 proc. badanych (6,3 proc. ufa zdecydowanie, a 20,8 proc. raczej). Nieufność do Sejmu i Senatu wyraża 53 proc. ankietowanych (24,1 proc. "zdecydowanie", a 28,9 proc. "raczej").

Na samym końcu rankingu znalazł się Trybunał Konstytucyjny, któremu ufa zaledwie 26,4 proc. uczestników sondażu (8,3 proc. "zdecydowanie", 18,1 proc. "raczej"). Nieufność wobec TK deklaruje 52,8 proc. osób ("zdecydowanie" 43,7 proc., a "raczej" 9,1 proc.).

Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniu 27 listopada br. na ogólnopolskiej grupie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM