Paszport w 2021. Ile kosztuje wyrobienie dokumentu?

Członkostwo w Unii Europejskiej przyzwyczaiło wielu z nas, że paszport nie jest wcale potrzebny, żeby móc daleko i ciekawie podróżować. Jednak w 2021 roku do grona krajów, do których nie wjedziemy na dowód, dołączy Wielka Brytania, czyli jeden z popularniejszych kierunków wyjazdowych. Paszport - ile kosztuje wyrobienie w 2021? Jak wyrobić paszport w 2021?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Jak wyrobić paszport w 2021?
  • Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2021?
  • Gdzie w Europie potrzebny jest paszport?

Paszport w 2021. Ile kosztuje wyrobienie?

Do państw Unii Europejskiej wjeżdżamy dzięki dowodom osobistym, ale przy podróżach poza jej granice potrzebny już będzie paszport. Jest to dokument, który potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo, może więc służyć nam również na terenie własnego kraju. Jednak jego wyrobienie zazwyczaj podyktowane jest chęcią jakiegoś wyjazdu i dlatego nie każdy miał okazję zapoznać się z procedurami. Jak wyrobić paszport w 2021 roku? Paszport może wyrobić każdy obywatel Polski, a na jego otrzymanie czeka się zwykle do 30 dni. Terminy są dłuższe przy wyrabianiu dokumentu poza granicami Polski (w polskim konsulacie).

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2021? Wyrobienie paszportu w przeciwieństwie do dowodu osobistego obarczone jest opłatą. Jej wysokość jest różna w zależności od wieku osoby, dla której paszport ma zostać przygotowany. Koszt wyrobienia paszportu dla dzieci do 13 lat to 30 zł, uczniowie od 13. roku życia i studenci zapłacą 70 zł, a osoby dorosłe bez statusu studenta 140 zł. Jednak dostępne są także ulgi, z których mogą skorzystać następujące osoby:

Ulga 50 proc. - paszport kosztuje 70 zł - dostępna jest dla:
- emerytów i rencistów
- osób niepełnosprawnych
- osób na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
- osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
- osób ze stałym zasiłkiem z pomocy społecznej,
- kombatantów lub ofiar represji wojennych i okresu powojennego,
- rodzica albo małżonka rodzica w rodzinie wielodzietnej posiadającego Kartę Dużej Rodziny.

Ulga 70 proc. - paszport kosztuje 35 zł - dostępna jest dla:
- osób poniżej 26 roku życia, które się uczą (na przykład studiują) i są dziećmi z rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
- osób będących dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny.

Paszport 2021. Gdzie w Europie potrzebny jest paszport?

Każdy, kto chce pojechać do krajów spoza Unii Europejskiej, potrzebuje paszportu. Ma on formę książeczki z 40 stronami, w której znajdują się informacje o obywatelstwie i tożsamości posiadacza czy posiadaczki. Jeżeli więc wybierasz się do któregoś spoza europejskich ośrodków turystycznych, koniecznie złóż wniosek o wyrobienie tego dokumentu. Paszport będzie potrzebny m.in. w Tunezji, Egipcie, Indiach, Maroko czy Tajlandii.

Jednak paszport przyda się również w podróży po Europie, szczególnie w 2021 roku. Gdzie w Europie potrzebny jest paszport? Bez paszportu w Europie nie wjedziemy m.in. na teren Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czarnogóry i Turcji, a 1 października 2021 roku do tego grona dołączy również Wielka Brytania.

DOSTĘP PREMIUM