Abonament RTV 2021 - opłata idzie w górę. Ile wynosi w 2021?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 23 lipca 2020 roku wydała rozporządzenie, które wprowadza nowy cennik opłat za abonament RTV. Oznacza to zmiany w wysokości stawki za jedną z najbardziej kontrowersyjnych opłat. Abonament RTV 2021 - opłata idzie w górę. Ile wynosi w 2021?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Co to abonament RTV?
  • Ile wynosi abonament RTV w 2021 roku?
  • Ile wynosi stawka abonamentu RTV w 2021 roku?

Abonament RTV w 2021. Czy jest obowiązkowy?

Co to jest abonament RTV? Przez abonament RTV rozumiany jest obowiązek uiszczenia cyklicznej opłaty na działalność telewizji publicznej oraz radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Wzbudza on wiele kontrowersji, dlatego wiele osób nie chce go płacić, tłumacząc się słabą jakością programów lub nieoglądaniem telewizji w ogóle. Niestety, jak wskazano wyżej, jest to opłata obowiązkowa i jej unikanie jest niezgodne z prawem. Dotyczy to każdej osoby posiadającej odbiornik radiowy lub telewizyjny. Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV dotyczy jedynie wybranych grup obywateli.

Z płacenia abonamentu zwolnione są: osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną, osoby niesłyszące i/lub niewidome, osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, bezrobotni oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Abonament RTV w 2021 roku. Ile wynosi?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 23 lipca 2020 roku wydała rozporządzenie, które wprowadza nowy cennik opłat za abonament RTV. Oznacza to, że czekają nas podwyżki. Ile wynosi abonament RTV w 2021 roku? Według rozporządzeniem KRRiT w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych najnowsze stawki na 2021 rok będą wynosiły:

abonament radiofoniczny:
Za 1 miesiąc - 7,50 zł
Za 2 miesiące - 14,60 zł
Za 3 miesiące - 21,60 zł
Za 6 miesięcy - 42,80 zł
Za rok - 81,00 zł

abonament telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny:
Za 1 miesiąc - 24,50 zł
Za 2 miesiące - 47,50 zł
Za 3 miesiące - 70,60 zł
Za 6 miesięcy - 139,70 zł
Za rok - 264,60 zł

Podwyżka abonamentu RTV w 2021 w skali roku wyniesie więc od 6 do 22 złotych. Wciąż jednak można skorzystać ze zniżek, jedna z nich (w wysokości 10 proc. całej kwoty) obowiązuje przy wpłacie za cały rok dokonanej nie później niż do 25 stycznia 2021 roku. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

TOK FM PREMIUM