Premier odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego. Poszło o słynny zamek w Stobnicy

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek ministra Mariusza Kamińskiego, odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego - poinformowało MSWiA. Chodzi o decyzję w sprawie słynnego zamku w Stobnicy.
Zobacz wideo

"Powodem złożenia wniosku o odwołanie była utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy" - głosi komunikat rzecznika prasowego resortu. Odwołanie nastąpiło z dniem 15 grudnia 2020 roku.

Do czasu powołania przez premiera nowego wojewody, jego obowiązki wykonywać będzie I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, o czym poinformował rzecznik prasowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tomasz Stube. Niestrawska została powołana na wicewojewodę w marcu 2019 roku.

O odwołanie wojewody Łukasza Mikołajczyka apelował do premiera na początku grudnia szef MSWiA Mariusz Kamiński. Powód był taki sam, jak cytowany wyżej przez ministerstwo - utrata zaufania. 

Przypomnijmy, wojewoda wielkopolski uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy, choć przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa. Od tej decyzji odwołała się kilka dni temu prokuratura.

Kontrowersyjna budowla

Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Powstający w Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

O inwestycji zrobiło się głośno latem 2018 roku. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. W sierpniu 2018 roku minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji dotyczących budowy. Sprawa została także skierowana do prokuratury.

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformowała, że uchyliła decyzję z maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tzw. zamku w Stobnicy i wniosła sprzeciw wobec jej realizacji. W 2015 roku RDOŚ uznała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Zarzuty i działania prokuratury

W połowie lipca w związku z inwestycją zatrzymano i przedstawiono zarzuty siedmiu osobom - urzędnikom i przedstawicielom firmy budującej tzw. zamek w Stobnicy. Według poznańskiej prokuratury pozwolenie na budowę zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno-budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom ustawy o ochronie środowiska. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM