Matura 2021 bez obowiązkowego egzaminu ustnego. Ważne zmiany także dla ósmoklasistów

W przyszłym roku matura będzie bez obowiązkowej części ustnej i bez obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym - o takich zmianach poinformował minister edukacji, który podpisał rozporządzenie ws. wymagań na egzaminach maturalnym i ósmoklasisty w 2021 roku.
Zobacz wideo

- Takie były postulaty zgłaszane przez środowiska nauczycielskie, środowiska uczniów i rodziców. Przychylamy się do tych opinii. Egzaminu maturalnego w formie ustnej nie będzie, tak jak nie było go w roku bieżącym - poinformował w środę szef MEN Przemysław Czarnek.

Podał, że Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, który określił zasady przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 w okresie pandemii.

Min. Czarnek mówił, że zmiana dotyczy m.in. egzaminu ósmoklasisty i matury. - Będzie to zdecydowanie prostsza formuła egzaminu ósmoklasisty i zwłaszcza egzaminu maturalnego. Po trzecie określiliśmy jasne wymagania egzaminacyjne - zaznaczył.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O podpisaniu nowelizacji zawierającej zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka MEN poinformowało także na swojej stronie internetowej. Do noweli dołączono dwa załączniki zawierające wymagania egzaminacyjne.

W komunikacie przypomniano, że w 2021 roku egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie - jak w ubiegłych latach - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Matura bez obowiązkowego egzaminu ustnego

Podano, że zgodnie z rozporządzeniem nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

"Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną" - czytamy.

Podano także, że nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM