"Polska ustawa narusza prawo UE". Jest ważna opinia rzecznika TSUE

Polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo UE - stwierdził w opinii rzecznik generalny TSUE.
Zobacz wideo

Chodzi o sprawę, w której Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. Pytali o kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Kandydaci ci wnieśli odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, która postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi RP wniosków o powołanie ich na stanowisko sędziego SN, a jednocześnie przedstawiła szefowi państwa wniosek o powołanie innych kandydatów.

TSUE poinformował, że ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniono w Polsce przepis ustawy o KRS, któremu nadano następujące brzmienie: "Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego".

"Ustawa ta stanowi także, że postępowania w sprawach odwołań od uchwał (KRS) w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa" - napisano w komunikacie TSUE.

"Polska ustawa narusza prawo UE"

Rzecznik generalny TSUE wydał w czwartek opinię w tej sprawie, wskazując, że "polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo UE".

Opinia rzecznika generalnego TSUE jest wstępem do wyroku. Trybunał może się zgodzić z opinią i zwykle tak się dzieje, może jednak wydać zupełnie inny wyrok.

TOK FM PREMIUM