Nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu? PiS chce zmienić kodeks wykroczeń

Obecnie przyjęcia mandatu można odmówić, wtedy sprawa z wnioskiem o ukaranie trafia do sądu. Projekt zakłada, że ukarany nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu, a jedynie zaskarżyć go w ciągu siedmiu dni do sądu rejonowego.
Zobacz wideo

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania ws. o wykroczenia autorstwa PiS opisuje "Dziennik Gazeta Prawna". 

Autorzy projektu pomysł uzasadniają tak: "przeważająca większość spraw o wykroczenia wnoszonych do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu przez sprawcę kończy się wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. Poza tym odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany." W związku z tym, według nich zmiana polegająca na tym, że przyjęcia mandatu nie będzie można już odmówić odciąży funkcjonariuszy. Dalej w projekcie, który w piątek pojawił się na stronach Sejmu, czytamy: "z tych względów proponuje się przyjęcie założenia, że grzywna nałożona mandatem karnym przez funkcjonariusza staje się wykonalna na dotychczasowych zasadach, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu". 

Jeśli projekt wszedłby w życie, pozostałaby wtedy wyłącznie droga zaskarżenia w ciągu siedmiu dni do sądu rejonowego nałożonego mandatu karnego - w zakresie zarówno co do winy, jak i co do kary. To sąd orzekałby o utrzymaniu zaskarżonego mandatu w mocy albo go uchylał. 

DOSTĘP PREMIUM